top of page
  • Writer's pictureRiikka Tanner

Fondian Katariina Kuusiluoma kertoo, miksi juridiikka on tärkeää kaikenkokoisille yrityksille

Fondia Off the Record on Johdon agendalla –podcastin ja Fondian yhteistuotanto. Sarja yhdistää johtamisen ja liikejuridiikan ajankohtaiset ilmiöt sekä mielenkiintoiset vieraat.


Fondian Katariina Kuusiluoma kertoo, miksi juridinen tuki on tärkeää kaikenkokoisille yrityksille

Onko liikejuridiikka vain suurten yritysten etuoikeus? Mikä on juridiikan merkitys yrittäjille ja pienyrityksille? Tarvitaanko juridiikkaa ainoastaan kriisitilanteissa? Ei, jos Fondian Katariina Kuusiluomalta kysytään. 


Monille aloittaville yrittäjille ja pienyrityksille lakipalvelut saattavat tuntua turhan kaukaisilta ja usein viimeiseltä asialta, johon laittaa aikaa tai rahaa. Kuusiluoma on itse toiminut yrittäjänä kahdeksan vuoden ajan ja kehittänyt lakipalveluita erityisesti perhejuridiikan alalla, joten hän ymmärtää haasteen. Kokemus yrittäjänä on antanut hänelle uniikin perspektiivin pienyrittäjien tyypillisiin haasteisiin ja tarpeisiin. Haastattelussa Kuusiluoma avaa näkemyksiään siitä, miten lakipalvelut voivat tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä.


Juridiikka yrityksen henkivakuutuksena


Kuusiluoma vertaa haastattelussa lakipalveluja vakuutuksiin, jotka turvaavat yrityksen toimintaa. "Kyse on yritysten henkivakuutuksesta tietyllä tavalla," hän selittää. "On asioita, jotka ovat merkityksellisiä tietyille yrityksille ja toimialoille. Jos esimerkiksi kehität uusia tuotteita tai teknologioita, tarvitset hyvän IPR-strategian."


Lakipalvelut auttavat yrityksiä tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä, mikä voi estää tulevia ongelmia. "Jos hoidat huonosti juridiset asiat, kuinka yrityksesi käy? On tärkeää ymmärtää, mitkä asiat ovat kriittisiä omalle liiketoiminnalle ja laittaa ne kuntoon," Kuusiluoma painottaa. Hän korostaa, että yrityksen on tärkeää varautua mahdollisiin haasteisiin ennakolta. Hyvin suunnitellut sopimukset, huolellisesti mietityt vastuut ja oikeudellinen neuvonta voivat estää monia ongelmia ennen kuin ne edes ilmenevät.


Kuusiluoma nostaa esiin myös sen, että juridiset palvelut eivät ole vain suuryritysten etuoikeus. Pienet ja keskisuuret yritykset voivat hyötyä yhtä lailla, ja joskus jopa enemmän, sillä niiden resurssit eivät välttämättä riitä pitkiin oikeusriitoihin tai yllättäviin taloudellisiin kuluihin. "Pienemmillä yrityksillä ei ole varaa jättää huomioimatta juridisia tarpeita. Oikein toteutetut lakipalvelut voivat säästää aikaa, rahaa ja ennen kaikkea hermoja," hän huomauttaa.


Yrittäjätausta tuo ymmärrystä


Kuusiluoman oma tausta yrittäjänä auttaa häntä ymmärtämään pienyritysten tarpeita paremmin. "Ymmärrän hyvin sen, miten kauan aikaa menee, kun itse yrittää kaivaa tietoa ja tehdä juridisia asiakirjoja, jotka eivät ole omaa ydinosaamista," hän kertoo. "Tärkeintä on tunnistaa kriittiset asiat ja priorisoida ne."


Hän muistuttaa, että lakipalvelut eivät ole pelkästään suurten yritysten etuoikeus. "Pienet yritykset voivat hyötyä juridiikasta yhtä paljon, ellei enemmän, koska niiden resurssit ovat rajalliset ja juridiset ongelmat voivat nopeasti muuttua kriittisiksi," Kuusiluoma lisää.


Kuusiluoma rohkaisee yrittäjiä olemaan proaktiivisia ja hyödyntämään juridista neuvontaa liiketoimintansa turvaamiseksi ja kehittämiseksi. "Juridiikka voi tuntua monimutkaiselta ja pelottavalta, mutta oikean kumppanin avulla siitä tulee hallittavaa ja se tuo mukanaan merkittävää mielenrauhaa," hän tiivistää. 


Yksi yleinen harhaluulo on, että juridinen neuvonta on tarpeen vain ongelmatilanteissa. Kuusiluoma korostaa ennakoivan ja proaktiivisen juridiikan merkitystä: "Otettaisiin ennakoiva ote ja mietittäisiin, mitkä asiat meidän kokoluokassa olevalle yritykselle ovat kriittisiä ja pidettävä kunnossa."


Kuusiluoman puheessa siten korostuu proaktiivisuuden merkitys. Mutta kuinka realistista on odottaa pienyrittäjien olevan proaktiivisia lakiasioiden suhteen, kun heillä on jo valmiiksi paljon muita kiireellisiä asioita hoidettavanaan. Eikö sen sijaan lakipalveluiden pitäisi olla joustavampia ja paremmin integroitavissa kiireisten yrittäjien arkeen?


Tähän Kuusiluoma tarjoaa ratkaisuksi kumppanuutta asiakkaan kanssa. "Kun lakikumppani tuntee yrityksen toiminnan ja tarpeet, hän voi tarjota kohdennettua neuvontaa ja ennakoida asioita asiakkaan puolesta, mikä auttaa välttämään ongelmia ennen niiden syntymistä," hän huomauttaa. 


Kuusiluoman mukaan yrittäjien olisi hyvä miettiä lakipalveluita pitkän aikavälin investointina, ei kertaluontoisena kuluna. "Juridiikka on enemmän kuin vain ongelmien ratkaisemista; se on liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamista. Kun asiat ovat kunnossa juridisesti, yrittäjät voivat keskittyä rauhassa liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen," hän lisää.


Kuusiluoman näkemyksen mukaan yritysten tulisi tarkastella lakipalveluita samalla tavoin kuin muita liiketoiminnan kannalta kriittisiä osa-alueita, kuten taloushallintoa tai IT-infrastruktuuria. "Hyvä juridinen neuvonta toimii kuin henkivakuutus: sen olemassaoloa ei välttämättä huomaa joka päivä, mutta sen merkitys tulee esiin juuri silloin, kun sitä eniten tarvitaan," hän tiivistää.


Konkreettiset vinkit pienyrittäjille


Monet pienet yritykset aliarvioivat lakipalveluiden merkityksen ja yrittävät selviytyä ilman niitä. Tämä reaktiivinen lähestymistapa – se, että juridista apua haetaan vasta, kun ongelma on jo käsissä – voi johtaa turhiin ja joskus vakaviin taloudellisiin menetyksiin, jotka olisivat vältettävissä ennakoinnilla. 


Kuusiluoma antaakin pienyrittäjille selkeät ohjeet liiketoiminnan turvaamiseksi:


Selvitä yrityksesi juridinen kunto: Tunnista ja priorisoi kriittiset asiat.


"Yrittäjän arjessa on monta rautaa tulessa, ja aikaa ei aina ole tarpeeksi perehtyä kaikkiin juridisiin kysymyksiin perusteellisesti. Juuri tässä kohtaa juridinen neuvonta voi olla korvaamatonta," Kuusiluoma selittää.


Tee vuosihuolto: Tarkasta ja päivitä juridiset asiat säännöllisesti.


"Joka vuosi kannattaa tehdä juridinen vuosihuolto. Tarkasta ja päivitä juridiset asiat säännöllisesti, jotta voit varmistaa, että kaikki on ajan tasalla." Lakipalveluiden proaktiivinen käyttö voi auttaa pienyrityksiä pysymään kilpailukykyisinä ja välttämään turhia riskejä. 


Hanki luotettu lakikumppani: Sellainen, jonka kanssa voi sparrailla matalalla kynnyksellä.


Kuusiluoma muistuttaa, että lakipalvelut tuovat mielenrauhaa ja turvaa yrityksen toiminnalle. "Juridiikka voi tuntua monimutkaiselta, mutta oikean kumppanin avulla se on hallittavissa ja tuo mukanaan merkittävää mielenrauhaa. Ennakoiva juridinen neuvonta on investointi yrityksen tulevaisuuteen," hän tiivistää.


Kuuntele koko haastattelu tästä alta tai omalta suosikkialustaltasi 🎧
 

Fondia ratkaisee yritysten lakitarpeet yhdistämällä sisäisten lakiosastojen ja asianajomaailman palveluiden parhaat puolet. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 24,6 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 180 työntekijää.Comments


 Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page