top of page
  • Writer's pictureRiikka Tanner

Kaisa Hietala: Yritykset kysyvät nyt, voisiko ilmastonmuutoksen uhkasta tehdä mahdollisuuden?Vastuullisuuden eri näkökulmat nousivat isosti näkyville Purpose -teeman kautta jo vuoden 2020 johdon agendalla -raportilla. Millainen liiketoiminnan resetointi yrityksillä on edessään vastuullisuuden noustessa liiketoiminnan ytimeen?


Tämän jakson fokuksessa on yritysten vastuullisuus ja erityisesti ilmastonmuutos – tästä teemasta kanssani on keskustelemassa Kaisa Hietala, hallitusammattilainen, jolla on pitkän linjan tausta johtajana ja ilmastokysymysten asiantuntijana öljy- ja kaasusektorilla Nesteen uusiutuvien tuotteiden liiketoiminnan johtajana, ja joka vaikuttaa nykyään muun muassa globaalien jättiläisten Exxon Mobilin ja Rio Tinton hallituksissa.


IPCC:n raportti lokakuussa 2018 pysähdytti ja yhdessä yössä ilmastonmuutoksesta tuli kriittinen asia koko maailmalle. Sen jälkeen olemme seuranneet tiiviisti paitsi globaalin maailman ja Yhdysvaltojen ilmastopolitiikan käänteitä, myös sijoittajien ja pääoman kiristyviä vaatimuksia hiilineutraaliudelle. Odotettavissa on, että pandemian väistyessä ilmastonmuutoksen isot kysymykset nousevat jälleen agendalle.


”Tämä pandemiavuosi on ollut massiivinen herätys yrityksille – kun yksi maailman Top 10 listan riskeistä toteutuu, se herättää katsomaan listaa uusin silmin – ja Top 5 uhat sillä listalla ovat kaikki ympäristösidonnaisia.”


Euroopan Unionin Green Deal ja tavoite hiilineutraliudesta vuoteen 2050 mennessä tulee olemaan yrityksille yksi merkittävimpiä toimintaympäristön muutoksia 2020-luvulla. Tekeminen, mikä tähän asti on pohjautunut lähinnä hyvään tahtoon ja vapaaehtoisuuteen, muuttuu lopulta pakoksi direktiivien ja regulaation myötä. Aikaikkuna vastuullisuuden ja hiilineutraliuden käyttämiseen kilpailuetutekijänä on lyhyt, parissa vuodessa siirrytään kilpailuedusta kilpailuhaittoihin, mikäli näihin asioihin ei kiinnitetä nyt niiden vaatimaa huomiota.


"Se, mikä on merkittävää on että sijoittajat sanovat että he haluavat paitsi kannattavuutta, myös tulevaisuusrelevanttia bisnestä. On hienoa, että juuri sijoittajien taholta sanotaan ääneen se, että miksi liiketoiminta ei voisi olla ilmastomyötäistä ja samaan aikaan kannattavaa. Tämä haaste on juuri oikea haaste yritysmaailmalle."


ESG transformaationa jatkaa 2000-luvun transformaatioiden sarjaa, ja nyt yrityksillä on edessään vastuullisen liiketoiminnan resetointi. Transformaatiolla tavoitellaan useimmiten uutta liiketoimintaa, mutta yhä useampi yritys joutuu läpikäymään transformaation vain säilyäkseen tulevaisuudessa relevanttina omille asiakkailleen.


Toukokuun johdon agendalla -artikkelissa pureudutaan erityisesti transformaatioissa onnistumisen haastavuuteen – ja erityisesti paradoksiin, joka voidaan liittää jokaiseen tämän vuosituhannen transformaatioaaltoon. Odotuksista huolimatta investoinnit transformaatioon eivät ole tuottaneet odotettua kasvua tai uutta liiketoimintaa. Yksi transformaatioiden haaste on niiden jatkuvuuden varmistaminen.


"Transformaatioilla on tapana henkilöityä, mutta avainhenkilöiden vaihtuessa kantavana voimana toimii transformaation alkuperäinen business case, visio siitä miksi halutaan tavoitella muutosta, mikä on sen muutoksen johtotähti? Jos suunta siitä, minne ollaan menossa on kirkas ja jos aidosti rakennetaan yrityksen olemassaolevan vahvuuden tai ominaisuuden ympärille sitä muutosta, on sen läpivienti helpompaa vaikka ihmiset vaihtuisivatkin."


"Transformaatioon lähteminen on myös hyvin paljon helpompaa, jos sitä voi pohtia omasta näkökulmastaan tarpeeksi ajoissa ja avoimin mielin, haarukoida rauhassa erilaisia vaihtoehtoja ja kypsytellä ajatusta sen sijaan, että käyttäisi aikaa näiden asioiden miettimiseen vasta sitten kun on jo kiire."


Mitä tulee tähän seuraavaan transformaatioaaltoon, ESG:n ajamiseen läpi organisaation, on tärkeää että keskustelu uhkien lisäksi mahdollisuuksista nostetaan nyt esiin johtoryhmissä.


"Jos nyt puhutaan ilmastonmuutoksesta, puhutaan kiertotaloudesta ja resurssien vähenemisestä tai biodiversiteettikriisistä, joka on vielä tulossa, niin nämä teemat tulevat luomaan paljon muutostarpeita perinteiseen yritysmaailmaan. Mieluummin oltaisiin pohtimassa ajoissa ja avoimesti niiden riskien rinnalla myös niitä mahdollisuuksia ja käymässä sitä keskustelua, että voisiko tässä olla meille jotain mielenkiintoista."


Nykyisessä toimintaympäristössä muutoskyvykkyydestä tuleekin organisaatioille kilpailuetutekijä.


"Yritys, joka on käynyt läpi yhden transformaation, ei voi pysähtyä siihen. Taito, halu ja myös osaaminen muutokseen on nyt erittäin vahva kilpailutekijä yrityksille. Kilpailutekijä, jota on todella vaikea kopioida."


Kuuntele tämä mielenkiintoinen ja inspiroiva keskustelu kokonaisuudessaan Soundcloudista, Apple Podcasteista tai Spotifysta 🎧
Johdon agendalla kantaa ottavat johtajat ja asiantuntijat ovat omien alojensa suunnannäyttäjiä ja edelläkävijöitä, heitä yhdistää sekä rohkeus, että ennakkoluulottomuus sekä kyky haastaa muiden ajatusten lisäksi myös omaa ajatteluaan. Uusimmat trendit ja ilmiöt löydät Johdon agendalla LinkedIn -sivulta ja Twitteristä.コメント


 Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page