top of page
  • Writer's picturePasi Honkalahti

Kyvystä hypätä johtamaan epävarmuutta on jatkossa entistä enemmän pulaa

Interim-ammattilaisia käytetään kahdesta syystä – joko tarvitaan nopeasti henkilö johtamaan ja ylläpitämään avaintoimintoa väliaikaisesti tai tarvitaan kehitysprojektin johtoon erityisosaamista määrätyn ajan.


Pasi Honkalahti

Staffpoint Executiven vuoden 2022 kyselydata osoittaa, että Interim-toimeksiantojen luonne kääntyi merkittävästi kehitysprojektiluonteisiin toimeksiantoihin, joiden osuus oli 73,3 % (v. 2021 28,6 %). Tyypillisesti ammattilainen tuo kovan osaamisen tilapäiseen käyttöön ja johtaa organisaation tai sen osan uuteen suuntaan. Seuraavassa vaiheessa organisaatio kykenee miehittämään ja organisoimaan toiminnan sekä vakiinnuttamaan sen suunnan.


Interim- ammattilaisten viimeisimmässä toimeksiannossa korostuvat kasvuprojektit kuten liiketoiminta-alueen kannattavuuden kasvattaminen, uuden tuotealueen lanseeraus sekä yritysostoprojektit. Näiden osuus on 52,7 % kaikista toimeksiannoista.Kehitysprojektit vaativat ammattilaisen resurssia pidempään ja täysipainoisesti. Toimeksiantojen pituudet ovat näin kasvaneet. Interim-ammattilaisista 65 % ilmoittaa tekevänsä 1-2 projektia vuositasolla viimeisen kahden vuoden aikana, eli projektien kestot ovat pidentyneet. Kyselyn mukaan 55 % toimeksiannoista ovat kestoltaan 6-9 kk, 37,5 % 12 kuukautta tai pidempiä. Pääosa, eli 87,5 % käyttää toimeksiantoon 3-5 päivää viikossa.Interimin käyttöalue laajentuu kaikkiin ydintoimintoihin


Vaikka talousfunktioon liittyvät resursointi- ja kehitystarpeet ovat edelleen paljon käytetty Interim-palvelu niin selvää kasvua on tapahtunut myös monessa ydintoiminnossa sekä erityisesti erilaisissa projektijohtamisen tarpeissa. Projektijohtaminen sitoo yleensä merkittävän osan yrityksen toimintoja ja vaatii laaja-alaista kokemusta. Eniten kasvaneet roolit ja tehtäväalueet kahden vertailuvuoden välillä olivat projektijohtaminen 26,7 % (7,1 %), kaupalliset toiminnot 13,3 % (3,6 %), IT 13,3 % (3,6 %) ja myynti 6,7 % (3,6 %).
Interim – ammattilaisten henkilö- osaamisprofiili on tärkeämpi kuin kustannukset


Interim- palvelun käytössä puhututtaa edelleen raha – kuten kaikessa liiketoiminnassa. Toisaalta ammattilaisen pitää hinnoitella osaamisensa järkevästi, toisaalta päämiehen pitää arvioida syntyvillä kuluilla saavutettavaa hyötyä sekä vaihtoehtoiskustannuksia kuten menetetty aika tai vastaavaa. Interim – ammattilaisten liiketoimintaosaaminen vaihtelee sekä kokemuksen että erityisosaamisen määrän suhteen. Tekijöiden joukko kasvaa selkeästi kahdessa segmentissä, eli yli 20 v. johtoryhmäkokemusta omaavat, että nuoremmat 5-10 vuotta johtoryhmäkokemusta omaavat. Toimeksiantajalle kolme tärkeintä valintakriteeriä ovat edelleen kokemus tehtäväalueesta (1), näytöt aikaisemmista interim-projekteista (2) sekä interim-ammattilaisen joustavuus toimeksiannon aikana, kuten ajankäyttö (3). Vielä viime vuonna hinta/ kustannukset olivat 17,9 % vastaajilla tärkeimmän valintakriteerin joukossa, tuoreessa kyselyssä hinta jäi pois tärkeimmistä valintakriteereistä.


Interim- markkinan kasvu jatkuu


Kaikki vuoden 2022 kyselyyn osallistuneet arvioivat markkinan kasvavan. Yrityksistä jopa 80 % (53,6 % v. 2021) tulee hyödyntämään Interim -ammattilaisen palveluita jokseenkin tai erittäin todennäköisesti. Toimeksiantajien tyytyväisyys on edelleenkin kasvanut interim-ammattilaisen suoriutumiseen. Käyttökokemukset edelleen vahvoja ja kasvaneet. Toimeksiantajista 86,7 % (71,4 % v. 2021) valitsisi saman interimin uuteen projektiin. Myös ei- käyttäneistä vastaajista entistä suurempi osa harkitsee interimin käyttöä.


Vapaissa vastauksissa kommentoitiin muun muassa näin:


”PK-sektorin menestyksen haasteena on laaja-alaisesti kyvykkäiden esimiesten ja liiketoimintajohtajien vähäisyys. Yritystoiminnan staattisuus vähenee ja erilaiset kehitys-, murros- ja siirtymävaiheet ovat tarpeen kannattavan kasvun saavuttamiseksi. Nämä tekijät yhdessä lisäävät merkittävästi Interim Management resurssien kysyntää.”


”Organisaatioiden johtamis- ja toimintamallit muuttuvat digitaalisuuden myötä. Joustavuudesta ja kyvystä hypätä johtamaan epävarmuutta tai hanketta on jatkossa entistä enemmän pulaa.”


”Markkina kehittyy, ollaan tässäkin suhteessa muuta Eurooppaa jäljessä.”
StaffPoint Executive toteutti vuosittaisen Interim Management -markkinat -kyselyn lokakuussa 2022. Kyselyn tavoitteena on ollut selvittää interim-markkinoissa tapahtuvia muutoksia rakenteen, kysynnän potentiaalin, käyttötarpeiden ja tarjonnan suhteen. Kyselyn tuloksia vertaillaan vuoden 2021 tuloksiin. Tämä artikkeli on lyhyt ennakkotiivistelmä vielä julkaisemattomasta aineistosta, joka julkaistaan StaffPoint Executive – sivulla. 

Pasi Honkalahti on StaffPoint Executive – palveluiden johtaja ja kokenut rekrytointialan ammattilainen yli 20 vuoden kokemuksella. Tiimimme tekee merkityksellistä työtä Interim -markkinan kehittämiseksi. Missiomme on olla moderni johtamisen kumppani yrityksen ja yksilön kasvuun.

 

Oletko kiinnostunut johtamisen ajankohtaisista ilmiöistä ja muutosvoimista?

Seuraamalla Johdon agendaa LinkedInissä tiedät aina ensimmäisenä uusista trendeistä ja ilmiöistä.

Comments


 Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page