top of page
  • Writer's pictureRiikka Tanner

Katri Harra: Viimeistään nyt on aika nostaa katse horisonttiin

Monet saattavat pitää vuotta 2024 välivuotena, mutta se on kaikkea muuta. Vuosi 2024 on viimeinen vuosi aikaa miettiä, miltä yritys näyttää murroksen jälkeen ja miltä tuleva tasapaino näyttää. 


Katri Harra, hallitusammattilainen
Katri Harra

Johdon agendalla -raportilla nostetaan tänä vuonna esiin kahdeksan erilaista näkökulmaa merkittävimpiin muutosvoimiin ja johtamisen ilmiöihin. Strategisen uudistumisen ja muutosjohtamisen näkökulmasta haastateltavana on pitkän linjan muutosjohtaja, nykyinen hallitusammattilainen Katri Harra.


Keskustelimme laajasti yritysten strategisesta uudistumisesta ja siitä, missä muutosjohtajan fokuksen pitäisi tänä vuonna olla.


Monet saattavat pitää vuotta 2024 välivuotena, mutta se on kaikkea muuta, Harra kuittaa: "Vuosi 2024 on viimeinen vuosi aikaa miettiä, miltä yritys näyttää murroksen jälkeen ja miltä tuleva tasapaino näyttää. Miten maailmantalous, politiikka, markkinat ja oma liiketoimintaympäristö kehittyvät? Näistä lähtökohdista on suunniteltava strategiaa, rakennetta ja operatiivista toimintaa tarkasti. Jos tätä työtä ei ole tehty pandemian aikana, viimeistään nyt on aika nostaa katse horisonttiin." 


“Vaikka edessä voi olla vaikea vuosi niin katse pitää pitää siellä horisontissa sillä tavalla, että kun uudistuksia tekee, niitä tekee tulevaisuutta varten - keskittyen niihin elementteihin, jotka ovat tärkeitä tulevaisuudessa." Katri Harra toteaa. Toisin sanoen, hän puhuu strategisesta uudistumisesta.


Strategisen uudistumisen tarkoituksena on vastata ulkoisiin muutoksiin ja varmistaa organisaation pitkäaikainen menestyminen ja kestävyys. Johdon agendalla -kyselytutkimukseen vastanneet nostavat organisaation strategisista muutoskyvykkyyksistä tärkeimmäksi kyvyn toteuttaa ja johtaa strategiaa, sekä viedä strategia käytäntöön (51 %).


Toiseksi tärkeimmäksi on tunnistettu kyky yhdistää organisaation nykyisiä vahvuuksia uudelleen asiakasarvon luomiseksi (41 %). Lähes yhtä tärkeäksi nostetaan tällä hetkellä tekoälyn ja digitalisaation hyödyntämisen syventäminen strategisella tasolla (40 %).


Viiden tärkeimmän muutoskyvykkyyden listalla on myös kyky sopeuttaa organisaation rakenteita ja toimintatapoja nopeasti muuttuviin olosuhteisiin (37 %) ja johtajuuden kehittäminen tai johtamisen johtaminen työntekijäkokemuksen varmistamiseksi (34 %). Strategisissa muutoskyvykkyyksissä korostuu siten voimakkaasti muutoksen toimeenpano. Kärsivällisyyttä ja priorisointia


"Muutosjohtajan roolissa juuri nyt korostuu kärsivällisyys, sen lisäksi on äärimmäisen tärkeää ymmärtää ja hahmottaa yrityksen kokonaistilanne strategisesti. Tässä kontekstissa realistinen lähestymistapa on välttämätön: yrityksen voimavarojen arviointi ja niiden tehokas priorisointi ovat kriittisiä.” Harra muistuttaa.


Entä miten Harra suhtautuu siihen, että tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen operatiivista toimintaa ja prosesseja tehostamalla on tänä vuonna johtajien prioriteettilistan kärjessä 45 prosentin osuudella? 


“Tuottavuusajattelu ei ole ristiriidassa uusiutumisen kanssa, päinvastoin. Tuottavuus voi erittäin hyvin tukea uusiutumista, usein jopa sisältä käsin. Tehokkaammat prosessit, työtapojen uudistaminen ja sisäinen kehittyminen ovat keskeisiä tekijöitä uusiutumisessa. Näen, että tuottavuus ja uusiutuminen tukevat toisiaan, eivätkä ole ristiriidassa keskenään."


"Kun yrityksen voimavarat ovat rajalliset ja tuottavuus on keskiössä, on tärkeää löytää resurssitehokkaita tapoja uusiutua, olipa kyse asiakassuhteista, tuotteista tai markkinoiden lähestymisestä. Tällöin on keskityttävä ketteryyden kehittämiseen, pilotointiin ja tulevaisuuden rakentamiseen, samalla kun rakennetaan uusia kyvykkyyksiä.


"Pelkästään säästöjen tavoittelu tai leikkauslistojen laatiminen, jos ajatellaan niiden olevan ainoastaan kustannusten karsimista, on suhteellisen helppoa. Todellinen haaste on uudistuva leikkaaminen, joka vaatii syvällistä pohdintaa siitä, mikä on yrityksen tulevaisuus, mitä tulevaisuudessa tarvitaan ja miten tämä parantaa tuottavuutta." Harra toteaa.


Säästötoimenpiteiden tulisi siis tukea yrityksen strategiaa ja olla osa laajempaa, tulevaisuuteen suuntautuvaa suunnitelmaa. On tärkeää lähestyä leikkaamista fiksusti, tuottavuutta ajatellen, jolloin ne tukevat yrityksen tulevaisuuden rakentamista ja luovat kestäviä rakenteita. Tämän tyyppinen lähestymistapa varmistaa, että vaikka lyhyen aikavälin säästöt ovat välttämättömiä, ne eivät vaaranna pitkän aikavälin kasvua ja kehitystä.Tuottavuus vaatii oikeanlaiset rakenteet


Toiseksi keskeiseksi teemaksi Katri Harra nostaa organisaation rakenteet ja niiden kehittämisen:


"Toinen keskeinen näkökulma, joka usein jää vähemmälle huomiolle yleisessä keskustelussa, liittyy organisaation rakenteisiin ja kehittämiseen. Tämä on yhtä lailla tärkeää kuin strategiset kysymykset transformaation ja muutoksen yhteydessä. Yksi keskeinen huomio, joka on herännyt vuosien varrella ja erityisesti hallitustyössä, on se, että strategioiden selkeyden ja määrittelyn jälkeen seuraava kriittinen kysymys on organisaation rakenne ja sen järjestäminen. Tämä on välttämätöntä, jotta johto voi tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.


Vaikka nämä teemat eivät aina nouse esiin johtoryhmän agendalla, ne ovat kuitenkin elintärkeitä tuottavuuden ja tehokkuuden kannalta.


"Olen hieman hämmästynyt siitä, kuinka vähän näihin asioihin keskitytään, ottaen huomioon niiden merkityksen. Organisaation uudelleenjärjestely, työtehtävien uudelleenmäärittely ja toimintojen muutos ovat avainasemassa tuottavuuden saavuttamiseksi. Teknologian tuoma tehokkuus on täysin riippuvainen siitä, miten organisaatiota kehitetään ja miten siellä toimitaan." Harra toteaa.Kuuntele koko haastattelu artikkelin lopusta tai omalta podcast suosikkialustaltasi 🎧


Miten erilaiset muutosvoimat näkyvät ja vaikuttavat johdon agendalla? Lataa raportti ja tutustu tämän vuoden teemoihin.
Commenti


 Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page