top of page
  • Writer's pictureRiikka Tanner

Nando Malmelin: Radikaalisti muuttuva toimintaympäristö vaatii muuttuvan organisaation

Tulevaisuus ei ole paikka tai määränpää, se on työkalu ja väline ymmärtämään niitä muutoksia, mitä ympärillämme tapahtuu.
Useat eri voimat vaikuttavat samanaikaisesti ja dynaamisesti toimintaympäristöömme, mikä tekee usein selkeiden syy-seuraussuhteiden hahmottamisen haastavaksi. Tässä usein VUCA-maailmaksi kuvatussa toimintaympäristössä luoviminen vaatii kriittistä ajattelua, strategista ennakointia ja ennen kaikkea luovaa ajattelua, eteenpäin katsomista.


Johdon agendalla podcastin kolmas tuotantokausi keskittyy strategiaan ja liiketoiminnan johtamiseen nykyisessä, nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Sen ensimmäisessä jaksossa vieraana on VTT:n Professor of Practice ja luovan työelämän asiantuntija Nando Malmelin, jonka kanssa keskustelemme strategisesta ennakoinnista ja organisaatioiden uudistumisesta.Strateginen ennakointi ei ole tulevaisuuden ennustamista


Strategisen ennakoinnin avulla ei ennusteta tulevaisuutta vaan tutkitaan erilaisia mahdollisia tulevaisuuskuvia.


“Ennustamisella pyritään tietämään mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Ei ole kauhean relevanttia pyrkiä lukitsemaan tietyn tyyppisiä ajatuksia tulevaisuudesta, koska eihän tulevaisuutta voi ennustaa. Me ei tiedetä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, muuten se ei olisi tulevaisuutta, se olisi tätä hetkeä. Me tiedetään mitä tapahtui menneisyydessä, me tiedetään mitä me ollaan täsmälleen tässä hetkessä tekemässä mutta me ei oikeasti tiedetä mitä tapahtuu tämän hetken jälkeen. Siksi organisaatiotasolla pitää pystyä ennakoimaan asioita.”


“Epävakaina aikoina tulevaisuudesta tulee kaikkien lempilapsi, tulevaisuudesta tykätään ylipäätään puhua. Ennakointiin pitäisi kuitenkin aina liittää se, miksi sitä tehdään - halutaanko luoda tai kehittää uutta, halutaanko ennakoida tulevaisuuden toimintaympäristöä, jotta voidaan innovoida, uudistua organisaationa, jotta voidaan kasvaa - ennakoinnilla pitäisi aina olla jokin tarkoitus."


"Ennakointi on onnistunutta silloin kun se johtaa konkreettisiin lopputulemiin, joita voidaan hyödyntää arjessa, ei ainoastaan strategiatyössä, johtamisessa, vaan parhaassa tapauksessa koko organisaatiossa sen tulevaisuusajattelun kehittämisessä.”Ennakointityö jää liian usein nice-to-know tasolle


Strateginen ennakointi pyrkii haastamaan nykyisiä ajattelumalleja ja tuomaan organisaatiolle uusia näkökulmia, mutta se koetaan haastavaksi. Ennakoinnin mahdollisuudet tunnistetaan vielä melko heikosti tai ennakointityö jää liian usein nice-to-know tulevaisuustiedoksi, tulevaisuushumpaksi tai megatrenditasolle, jota ei pystytä organisaatiossa hyödyntämään. Kytkentä arkeen jää puuttumaan.


“Usein trendiraporteista ja ennakointitiedosta on liian pitkä matka siihen, että siitä olisi jotain konkreettista hyötyä johtajalle tai liiketoiminnalle. Ennakointi ei voi jäädä siihen, että meillä on tietoa vaan meillä pitäisi olla tulkintoja, ymmärrystä ja näkemystä, joka pohjautuu erilaisiin tulevaisuustietoihin. Siinä kohtaa strategisesta ennakoinnista tulee jotain sellaista, mitä ilman yritykset eivät voi elää.”


Jokaisen ennakointiprosessin pitäisikin alkaa siitä, että tunnistetaan kysymys tai teema, johon etsitään uutta näkemystä eli tiedetään se, millaisia päätöksiä johtoryhmän pitää pystyä hankittavan näkemyksen avulla tekemään. Yhden konkreettisen esimerkin tarjoaa tulevaisuuden asiakastarpeiden ennakoiminen.


“Tulevaisuuden asiakastarpeiden ymmärtäminen on hyvin konkreettista työtä josta on hyötyä kaikille osapuolille. Tulevaisuuden asiakkaiden ja tulevaisuuden kuluttajien ymmärtäminen, heidän toiveiden, tarpeiden, halujen, unelmien ja pelkojen ymmärtäminen on äärimmäisen hyödyllistä ja konkreettista, koska silloin puhutaan jostain oikeasti olemassa olevasta, mikä maailmassa tulee jollain tapaa konkretisoitumaan."


"Sen sijaan jos puhutaan vain megatrendeistä, jäädään helposti todella yleiselle tasolle ja silloin jos megatrendeistä keskustellaan vaikka osana johtoryhmän strategiatyötä niin siitä on vielä todella pitkä matka siihen oikeaan, strategiseen ajatteluun.”Nykyinen johtamisen paradigma ei tue radikaalia uudistumista


Entä millä tavalla strateginen ennakointi ja organisaation uudistumiskyky kytkeytyvät yhteen?


“Useat tutkimukset osoittavat siihen suuntaan, että suomalaiset yritykset ovat erityisen hyviä inkrementaalisessa uudistumisessa, mikä tarkoittaa sitä että ollaan erittäin hyviä ratkaisemaan päivänpolttavia ongelmia organisaation toiminnassa tai liiketoiminnassa, ja ollaan hyviä ottamaan pieniä askelia nykyisten kyvykkyyksien, osaamisten tai tuotteiden, brändien ja palveluiden kehittämiseksi.”


“Nykyinen johtamisen paradigma tukee sitä, että keskitytään inkrementaaliseen kehitykseen. Jos johtajilta kysytään, mitä he ajattelevat ennakoinnista, luovuudesta tai uudistumiskyvystä, mitä he ajattelevat siitä, että pyrittäisiin radikaalisti uudistamaan toimintamalleja organisaatioissa, aika harva olisi sitä mieltä että ne ovat huonoja juttuja.”


“Mutta sitten kun tullaan siihen arkeen, jossa meillä on liian vähän aikaa, liian vähän tunteja, liian vähän tilaa luoda uutta, meillä on liian vähän energiaa koska me ollaan piipussa, meillä on liian vähän fyrkkaa (fyrkat loppuu aina jossain vaiheessa) niin silloin yksinkertaisesti siinä hetkessä päätöksenteko ohjautuu väistämättä niihin asioihin, jotka mahdollistavat tuloksen tekemisen tehokkaasti ja maksimoiden.


“Silloin nämä ideaalit siitä, että pystyttäisiin olemaan luovempia, uudistumiskykyisiä, tulevaisuudenlukutaitoisia tai voitaisiin tehdä strategista ajattelua uudella tavalla putoaa koriin, jotka eivät ole välttämättömiä sen hetken tuloksen tekemiselle.”


Organisaatioiden uudistumistarpeen yhteydessä puhuimme paljon johtoryhmätyöskentelystä ja siitä, miten usein työskentelyä ohjaa peruutuspeiliin tuijottaminen eteenpäin katsomisen sijaan ja miksi tuloksen tekeminen ajaa usein uudistumiskyvyn, luovuuden ja tulevaisuuslukutaidon ylitse.


Saatoimme löytää muutaman ratkaisunkin, mutta ainakin jonkin oivalluksen.


Kuuntele koko jakso SoundCloudista, Spotifysta tai omalta suosikkialustaltasi 🎧

 


Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä Eduhousen kanssa. Eduhouselta löydät työelämälle kriittiset business-, työelämä-, digi- ja tech-taitojen koulutukset, jotka tuotetaan yhdessä huippuasiantuntijoiden kanssa. Tutustu Eduhouse tarjontaan osoitteessa eduhouse.fi.


Comments


 Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page