top of page
  • Writer's pictureRiikka Tanner

Pauli Aalto-Setälä: Ego ei saa ohjata yrityksen toimintaa

Kuinka hyvin tunnet yrityksesi kulttuurin ja sen taustalla vaikuttavat tarinat?


Tässä Johdon agendalla -podcastin jaksossa haastateltavana on Pauli Aalto-Setälä, pitkän linjan mediaviestintä- ja markkinointikonkarin, joka luotsasi jakson nauhoitushetkellä Dentsu Aegis Networkia Suomessa. Puhuimme merkityksellisyydestä niin johtamisen kuin markkinointiviestinnän näkökulmasta, yrityskulttuurista kuin johtajana kasvamisesta.


Johtamisen helmasynnit


Yhtenä markkinoinnin tai ylipäätään johtamisen helmasyntinä voidaan pitää lyhytjännitteisyyttä, edelleen suuri osa markkinointibudjeteista käytetään niin kutsuttuun aktivointimarkkinointiin pitkäjänteisen brändin rakentamisen sijaan.


Tämä korostui monella tapaa myös kevään koronakriisin pahimmissa vaiheissa, kun yritykset leikkasivat markkinointibudjettejaan, erityisesti brändinrakentamisesta. Leikattiin sieltä millä saatiin nopeiten vaikutus näkymään viivan alla.


Aalto-Setälä vertaa tilannetta vuosien 2008-2009 finanssikriisiin, jolloin nähtiin samanlainen ilmiö. Dentsun analyytikot ja strategit tutkivat dataa noilta vuosilta ja näkivät toistuvan kaavan. ”Kaikki ne yritykset, jotka leikkasivat markkinointibudjettiaan dramaattisesti, jäivät 3-5 vuotta jälkeen kilpailijoistaan ja ne teki nimenomaan niin, että ne leikkasi sieltä tulevaisuudesta, siitä brändin rakentamisesta ja käytti ne vähäiset voimavarat, mitä sitten oli jäljellä, aktivointiin.”


Ero korostuu erityisesti kun vertailee suomalaisia ja ruotsalaisia yrityksiä keskenään. Ruotsissa ei finanssikriisin aikanakaan leikattu brändinrakentamisesta ja moni ruotsalainen brändi onkin pärjännyt viimeisen kymmenen vuoden aikana suomalaisfirmoja paremmin.


Huolestuttavinta onkin se, että koronakriisin aikana sama kaava näyttää toistuvan, ja Aalto-Setälä kysyykin ”Mikä meidän ajattelussa menee vikaan että me nähdään vaan tämä hetki ja ehkä huominen mutta ei pystytä katsomaan eteenpäin?”


Excelin johtamisesta kulttuurin johtamiseen


Säästäminen onkin suomalaisjohtajalle verrattain helppoa, sillä olemme keskimääräistä parempia siinä. Miksi excel johtaminen on niin suosittua?


”Yksi syy miksi se excelin johtaminen ja säästäminen on helpompaa, on se että se on selkeä systeemi, siinä tulee illuusio, että kaikki on hallinnassa. Tosta otan vähän pois niin tonne tulee lisää, toi luku on punainen niin sen muuttuessa mustaksi tää on täysin mun hallinnassa, ikäänkuin elämä ja yhteisö ja kulttuuri olis pelkästään numeroita, olis pelkästään hallittavissa olevia asioita.”


Yrityksen kulttuurin johtaminen on yksi toimitusjohtajan tärkeimmistä tehtävistä. Kulttuuria pitää johtaa ja se kaikki lähtee datasta ja sen ymmärtämisestä. ”Siitä, että löydetään ensin ne yrityksen banaanitarinat.”


Oletko jo kuullut banaanitarinan? Kuuntele podcast jaksosta, miten Pauli Aalto-Setälä kuvaa sitä miten yrityksen kulttuuri syntyy


Joskus kulttuurin ongelmien esiintuominen vaatii vähän teatraalisuutta. Aalto-Setälä muistelee tilannetta työhistoriastaan, missä hänen aloittaessaan yrityksessä helmikuussa oli yrityksen aulassa vielä joulukuusi ja ihmiset ja asiakkaat hyppivät kuolleiden neulasten yli – vain siksi että kuusen poisvienti ei kuulunut kenenkään tehtäviin. ”Kaikki loikki sen kuolleen kuusen yli ja ihmetteli, että jonkun pitäis.. kukaan ei välittänyt tarpeeksi korjatakseen sen pois. Raahasin sen kuusen siihen talon eteen roskikseen ja pätkin sen sinne erittäin dramaattisin, näyttävin elkein koska se oli mulle hyvä tapa osoittaa, et hei.. meillä on täällä ongelma.”


Toimitusjohtajan rooli erilaisten -ismien maailmassa


Johtamiseen liitetään usein nopeasti vaihtuvia -ismejä ja johtamisen trendejä. Muutamia tällä hetkellä vahvasti vaikuttavia ovat esimerkiksi merkityksellisyys eli purpose, itseohjautuvuus ja milleniaalinen johtaminen.


”Erilaisissa -ismeissä ja trendeissä on vaarana se, että helposti keskitytään vain tähän yhteen ja ikäänkuin kaikki muu lakkaa olemasta vaikka se kaikki muu on vain hetken pimennossa. Mitä kauemmin johtaa ja mitä kauemmin tätä opiskelee niin sitä paremmin ymmärtää sen, että meneillään on koko ajan valtava määrä trendejä ja vastatrendejä ja vaikuttimia ja motiiveja.”


”En esimerkiksi koe, että kaikkien toimitusjohtajien pitää barrikadeilla julistaa parempaa maailmaa. Pidän sitä tärkeämpänä, että toimitusjohtajan tai yritysjohtajan tehtävä on viedä sitä koko yhteisöä johonkin yhteiseen suuntaan ja sen suunnan pitää olla merkityksellinen ja yhteiskuntaa ja maailmaa parempaan suuntaan vievä, eikä huonompaan. Se on minusta arvokkaampaa kuin joku räyhäkkä ulostulo tai twitterjulistus.”


Toimitusjohtajan arvo mitataankin muutama vuosi sen jälkeen kun hän on lähtenyt yrityksestä. ”Eihän ego saa ohjata yrityksen toimintaa. Minut on palkattu firmaan ajattelemaan sen omistajan, asiakkaan ja yhteisön etua eikä omaani, mutta kyllä mä luulen että se ego sieltä aina yrittää ängetä esiin. Välillä se on paremmin hanskassa ja välillä huonommin, jokaisella meistä.”


”Jokaisen johtajan tulisi ymmärtää olevansa keskeneräinen”, Aalto-Setälä sanoo kiteyttäen hyvän johtamisen periaatteita.


”Hyvä johtaja lisää omaa asiakas- ja työntekijäymmärrystään säännöllisesti ja rakentaa siitä dialogin ja sitten oppii itsestään koko ajan, reflektoi omaa onnistumistaan, sekä viestii sen mitä on tekemässä kaikilla mahdollisilla kanavilla, kaikilla mahdollisilla foorumeilla ja kaikilla mahdollisilla sisältötyyleillä ja kulmilla jotta kaikki tietää mitä me ollaan tekemässä.”


”On myös hyvä olla itselleen välillä armollinen. Ei tarvitse olla lahjakkain tai viisain organisaatiossa mutta pitää olla organisoitunein ja rohkein, muuten muutos ei tapahdu.”#podcast #johtaminen #yrityskulttuuri


Johdon agendalla kantaa ottavat johtajat ja asiantuntijat ovat omien alojensa suunnannäyttäjiä ja edelläkävijöitä, heitä yhdistää sekä rohkeus, että ennakkoluulottomuus sekä kyky haastaa muiden ajatusten lisäksi myös omaa ajatteluaan. Uusimmat trendit ja ilmiöt löydät Johdon agendalla LinkedIn -sivulta ja Twitteristä. Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page