top of page
  • Writer's pictureRiikka Tanner

Timo Korander: Tekoäly vie organisaation tuottavuuden uudelle tasolle

Tekoälyn kehityksessä on tapahtunut valtavia muutoksia lyhyessä ajassa ja olemme saaneet nähdä ensimmäisiä väläyksiä siitä, mihin generatiivinen AI pystyy. Tässä jaksossa puhutaan tekoälyn tuottavuuslupauksesta.Johdon agendalla podcastissa puhutaan johtamisen ajankohtaisista ilmiöistä ja muutosvoimista. Tänä vuonna agendalle on vahvasti noussut tekoäly erityisesti generatiivisen AI:n ympärille syntyneen hypen myötä. Mitä liiketoiminnan johtajien pitäisi tästä kaikesta ymmärtää ja miten aiheeseen pitäisi organisaatiossa tarttua? Näihin kahteen kysymykseen haemme vastauksia yhdessä asiantuntijoiden kanssa.


Tässä jaksossa studiossa ovat Luoto Companyn CBDO Timo Korander ja syksyn ensimmäisestä jaksosta jo tutuksi tullut Tuukka Murto. Edellisessä jaksossa puhuimme siitä, mistä koko generatiivisen tekoälyn ympärille syntyneessä hypessä on kyse ja miten nopeaa tekoälyn kehitys ja sen mukanaan tuoma murros tulee olemaan.


Tässä jaksossa keskitymme tekoälyn mahdollisuuksiin ja pohdimme konkreettisten esimerkkien kautta sitä, missä tekoälyn suurin tuottavuuspotentiaali yrityksille on, erityisesti lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.


Tekoäly ja tuottavuus: uutta tutkimustietoa syntyy nyt nopeasti


Avaamme jaksossa sitä, miten suuret konsultointiyhtiöt satsaavat nyt paitsi miljardeja itse tekoälykehitykseen, myös tutkimukseen ja tekoälyn tulevaisuuden vaikutusten ymmärtämiseen. Jaksossa viitataan muun muassa keväällä tehtyihin tutkimuksiin tuottavuuden kehityksestä. Tällä hetkellä uutta tutkimustietoa syntyy nopeasti.


Jakson nauhoittamisen jälkeen syyskuussa julkaistussa Harvard Business Schoolin tutkimuspaperissa avataan jälleen yhden tuottavuustutkimuksen tuloksia. Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa, ja siinä tarkastellaan tekoälyn vaikutuksia monimutkaisiin ja tietointensiivisiin konsultointitehtäviin. Tutkimuksen kohteena oli 7 % BCG:n asiantuntijoista (758 konsulttia) eri asiantuntijatasoilta. Tutkimuksen keskeiset löydökset ovat linjassa jo aiemmin julkaistujen tutkimusten kanssa.


  • Konsultit, jotka hyödynsivät GPT-4 tekoälymallia, suorittivat tehtäviä keskimäärin 12,2 % enemmän ja suoriutuivat niistä 25,1 % nopeammin.

  • Tekoälyn avulla tuotettujen ratkaisujen laatu oli 40 % korkeampi verrattuna kontrolliryhmään.

  • Taitotasosta riippumatta konsultit hyötyivät tekoälyn käytöstä: alle keskiarvon suoriutujien tulokset parantuivat 43 % ja yli keskiarvon suoriutujien tulokset 17 %.

  • Tekoäly näytti kuitenkin olevan rajoittuneempi tehtävissä, jotka sijoittuivat sen kykyjen ulkopuolelle. Näissä tapauksissa AI:ta käyttäneet konsultit tuottivat 19 prosenttiyksikköä vähemmän oikeita ratkaisuja.


Myös tässä tutkimuksessa nousee esiin se, miten ihmisillä on erilaisia tapoja oppia ja integroida tekoälyä osaksi omaa työtään. Tämä yhdistyy jakson aiheista siihen, miten tekoälyn vaikutus kehitystiimeihin on usein moniulotteinen ja ulottuu useisiin eri osa-alueisiin tiimin toiminnassa. Se saattaa korostaa olemassa olevia pullonkauloja, kun tietyt vaiheet tehostuvat merkittävästi tekoälyn avulla.


Esimerkiksi Korander nostaa tuotehallinnan tuoteomistajan roolin, joka keskittyy liiketoiminnan asiakkaan tarpeiden määrittelyyn kehitystiimille. Tekoäly saattaa nostaa tämän roolin entistä kriittisempään asemaan koko tuotekehitysprosessin läpimenon nopeuttamiseksi. Roolin merkitys kasvaa, ja se saattaa vaatia roolilta kykyä muuntautua ja sopeutua. Myös asiakasymmärryksen merkitys tulee korostumaan ja muuttumaan tulevaisuudessa. Emme voi olettaa, että tekoälyn vaikutus rajoittuisi vain yhteen osaan arvoketjua eli esimerkiksi koodin tuottamiseen, vaan koko tiimin on oltava valmiina muutokseen ja halukas oppimaan ja omaksumaan uusia työskentelytapoja tekoälyn tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.


Avain kestävään organisaation oppimiseen löytyy teknologian ja inhimillisyyden yhdistämisestä


Tekoälyn ja muiden teknologisten työkalujen käyttö on kasvattanut merkitystään taitojen ja osaamisen päivittämisessä. Vaikka teknologia tarjoaa monia mahdollisuuksia ja työkaluja, organisaation oppimisen näkökulmasta palataan edelleen kuitenkin ihmisiin ja heidän osaamiseen, Korander korostaa. Tekoälyn hyödyntäminen edellyttää myös työnkulkujen mukauttamista ja ihmisten valmiutta omaksua uusia tapoja tehdä työtä. Organisaatioiden tasolla juuri nyt on tärkeää mahdollistaa näiden teknologisten työkalujen käyttöönotto ja rohkaista työntekijöitä kokeilemaan niitä. Ilman käytännön kokemusta ja kokeilua uuden teknologian oppiminen ja sisäistäminen on mahdotonta.


Kuuntele koko jakso SoundCloudissa tai omalla suosikkialustallasi 🎧


 

Tämä podcast jakso on tuotettu yhteistyössä Luoto Companyn kanssa. Luoto Company on oikeudenmukainen digitalisaation palveluyhtiö, jonka pääomistajia ovat sen kokeneet ammattilaiset. Luotoon voit tutustua osoitteessa luotocompany.fiCommentaires


 Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page