top of page
  • Writer's pictureRiikka Tanner

Yacine Samb: Organisaatiolaatikot ovat olemassa, jotta voimme ajatella niiden ulkopuolelle

Tämän Johdon agendalla -podcast jakson fokuksena on diversiteetti, yhdenvertaisuus ja inkluusio. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että yritykset, jotka ovat sitoutuneet kasvattamaan organisaation diversiteettiä ja tasa-arvoa menestyvät paremmin, ovat innovatiivisempia, ja niillä on uskollisemmat asiakkaat ja työntekijät.Tästä aiheesta kanssani on keskustelemassa yksi aihepiirin tunnetuimmista ja näkyvimmistä asiantuntijoista, Yacine Samb, joka toimii Googlella EMEA alueen Racial Equity, Diversity & Inclusion Program Managerina. Hänen kanssaan keskustelemme DE&I käsitteistä, tavoitteista, kokemuksista ja keinoista edistää diversiteettiä ja inklusiivisuutta organisaatioissa.


“Tutkimuksissa nousee voimakkaasti esiin se, että mitä ylempänä johtoryhmissä hallituksessa meillä on monimuotoisuutta, on se sitten naisia tai etnisiä ryhmiä ja vähemmistöryhmiä edustettuina, niin nämä yritykset ovat keskimäärin aidosti kannattavampia, mutta samaan aikaan ne tutkimukset osoittaa että tällä hetkellä tilanne on polarisoitumassa.” Samb kuvaa ja jatkaa:


“Meillä on samaan aikaan yrityksiä, jotka etenee nopeasti ja edistyy tässä asiassa ja toisaalta samaan aikaan yrityksiä, jotka jopa hieman taantuvat tai eivät tunnu pääsevän liikkeelle oikein millään tavalla.”


Yhtenä näkökulmana aiheeseen on nostettu organisaatiokulttuuri ja erityisesti organisaation oppimiskyky. Harvardin yliopisto toteutti vuonna 2018 tutkimuksen, jossa selvitettiin organisaatioiden erilaisia kulttuuritekijöitä ja arvioitiin samalla niiden kyvykkyyttä diversiteettiin ja inklusiivisuuteen.


Tutkimus nosti esiin että organisaatiot, joita ei pidetty monimuotoisina ja inklusiivisina olivat usein organisaatioita, joissa korostui auktoriteetit (dominointi, päättäväisyys) ja turvallisuushakuisuus (stabiliteetti, riskien ennakointi) kun taas organisaatiot, joilla on jatkuvan oppimisen kulttuuri etsivät ja arvostavat yksilöitä, jotka tuovat uniikkeja ja erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia työyhteisöön, jolloin näillä yrityksillä on parempi lähtökohta lähteä rakentamaan aidosti monimuotoista työyhteisöä.

Jaksossa Samb avaa diversiteettiin, yhdenvertaisuuteen ja inkluusioon liittyvää terminologiaa käytännön esimerkkien avulla. Usein DE&I keskustelu mielletään isojen pörssiyhtiöiden vastuullisuusohjelmiin liittyväksi puheeksi, mutta todellisuudessa jokaisen suomalaisen yrityksen olisi syytä pohtia näihin liittyviä kysymyksiä. Työvoimapulan kasvaessa edelleen on yhä epätodennäköisempää, että yrityksen työvoima koostuu tulevaisuudessa pelkästään suomea puhuvista työntekijöistä. PK-yrityksille tämä voi muodostaa konkreettisesti kasvun esteen.

Teknologia-aloilla naiset ovat edelleen aliedustettuina yrityksen työvoimassa, johtoryhmissä ja hallituksissa. Moni yhtiö on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita naisten osuuden kasvattamiseksi ja ottanut käyttöön innovatiivisia ratkaisuja muun muassa työpaikkailmoituksissa ja rekrytointiprosesseissa. Google on toiminut tässäkin roolimallina.

Google onkin monella tapaa edelläkävijä organisaatioiden diversiteetin, yhdenvertaisuuden ja inkluusion edistämisessä, ja on tehnyt tutkimusta muun muassa huipputiimien rakentamisesta. Tämä ymmärrys on hyödyksi nyt kun osaltaan pandemian vauhdittama työelämämurros korostaa entisestään inkluusion merkitystä. Yhä suurempi osa työntekijöistä valitsee hybridi- tai etätyön läsnätyön sijaan, mikä asettaa organisaatioille uudenlaisia vaatimuksia yhdenvertaisuuden ja inkluusion suhteen.


Monella tapaa huipputiimin rakentamiseen vaadittavat elementit; psykologinen turvallisuus, vastuunotto, rakenteet ja selkeät tavoitteet, merkityksellisyys ja impakti kytkeytyvät nyt myös sosiaaliseen vastuullisuuteen.


Kuuntele 🎧
Johdon agendalla kantaa ottavat johtajat ja asiantuntijat ovat omien alojensa suunnannäyttäjiä ja edelläkävijöitä, heitä yhdistää sekä rohkeus, että ennakkoluulottomuus sekä kyky haastaa muiden ajatusten lisäksi myös omaa ajatteluaan. Uusimmat trendit ja ilmiöt löydät Johdon agendalla LinkedIn -sivulta ja Twitteristä.
Comments


 Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page