top of page

Audioraportti

Johtamisen ajankohtaisimmat ilmiöt nyt äänikirjana!

Johtamisen paradigma murtuu kun siirrymme tuotantolähtöisestä ajattelutavasta ihmislähtöiseen ajattelutapaan. Murrosta vauhdittavat useat muutosvoimat: vastuullisuuden nopea kasvu, työn oletusarvojen muuttuminen ja uudenlaisen johtamisen viitekehyksen muotoutuminen. 

Johdon agendalla -raportin tavoitteena on nostaa esiin näkökulmia siihen, miten johtaminen on murroksessa ja toimia keskustelunavauksena tulevaisuuspohdintoihin organisaatioissa, johtoryhmissä ja hallituksissa.

 

Raportti perustuu yli 20 asiantuntijan näkemykseen johtajuuden ja työelämän kehityksestä kuljettaessa kohti 2030-lukua. Raportti on jaettu neljään teemakokonaisuuteen, jotka valottavat murroksessa olevaa maailmaa ja työelämän uusimpia ilmiöitä. 

Audioraporttia voi tällä hetkellä kuunnella SoundCloudissa.

Tervetuloa iloiselle 2020-luvulle

Hengästyttävää ajatella, miten moni megatrendi risteää juuri 2020-luvulla. Edessä on talouspoliittisen järjestelmän, vastuullisuuden, ilmastonmuutoksen, luontokadon, tekoälyn ja teknologian ja koko johtamisen paradigman muutos tuotantolähtöisestä ajattelusta ihmislähtöiseen ajattelutapaan.

 

Raportissa nostetaan esiin strategisen ennakoinnin rooli tulevaisuudessa ja pohditaan johtamisen teoreettisten koulukuntien merkitystä nykyjohtamiselle. Kuulemme vetoomuksen positiivisen johtajuuspuheen puolesta ja pohdimme teknologian kehityksen muuttuvaa roolia johtamisen näkökulmasta.   

2

Vastuullisuudesta kohti impaktia

On vahingollista asettaa liiketoiminnan etua ja kestävää kehitystä vastakkain. Yrityksen kolmen tärkeimmän sidosryhmän viesti on vahva - odotus on, että yritys pystyy kasvamaan ja lunastamaan markkinoiden odotukset samalla kun sen nettopositiivinen vaikutus vahvistuu. 

Johdon agendalla artikkelit tarkastelevat kestävän kasvun imperatiivia ilmastonmuutoksen ja impaktijohtamisen näkökulmista. Kuulemme lisää myös tällä hetkellä vahvassa kasvussa olevasta sosiaalisesta vastuullisuudesta, sekä työntekijäkokemuksen, että yrityksen diversiteetin näkökulmista.   

3

Työn oletusarvot muuttuvat

Työn käsite irtoaa työpaikan käsitteestä. Olemme tottuneet ajattelemaan työtä työpaikkoina. Tulevaisuudessa työtä ajatellaan osaamisena, rooleina, kompetensseina, taitoina ja mindsettina, joita voidaan hankkia organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi monin eri tavoin. Samaan aikaan joudumme määrittelemään uudelleen tuottavuuden käsitteen.

 

Puhumme työelämän hiljaisesta vallankumouksesta ja markkinoita murtavista työelämän uusista ilmiöistä – näitä ilmiöitä ovat muun muassa suuri irtisanoutumisaalto, keikkatalous ja itseohjautuvat organisaatiot.

4

Johtamisen uusi viitekehys

2020-luku tuo ajattelutavan muutoksen tuotantolähtöisestä ihmislähtöiseen johtamiseen. Kokemustaloudessa kilpailuetu syntyy kuluttajien ja asiakkaiden todellisten tarpeiden ymmärtämisestä. Ihmistieteiden noususta on puhuttu jo pitkään, mutta nyt tarve alkaa realisoitua työarjessa.

Johtamisen uusi viitekehys muodostuu erilaisista johtamisen kyvykkyyksistä; teknologisen murroksen ymmärtämisestä ja kyvystä luoda organisaation arkeen merkityksellisyyttä. Itseohjautuvuudesta ja jatkuvasta oppimisesta, sekä luovuudesta, muotoiluajattelusta ja taiteen keinoista uudistaa liiketoimintaa. Kaiken ytimessä on ihmiskeskeinen ja arvoihin nojaava yrityskulttuuri.  

Audiokirjastudio.jpg

Tilaa audioraportti

Kiitos tilauksestasi, linkki audioraporttiin on jo matkalla sähköpostiisi!

 Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page