top of page
Typing on Computer

Rasa Median tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi: 28.12.2021

 

Rasa Media (jäljempänä ”me” tai ”meidän”) on media-alan liiketoimintaa harjoittava yritys. Pääasiallinen toimintamme on tuottaa Johdon agendalla -sisältöbrändin alla tuotettavia julkaisuita ja muuta mediasisältöä eri formaateissa. Toimintamme edellyttää jossain määrin myös asiakkaidemme ja palvelumme käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja läpinäkyvällä tavalla sekä noudattamaan aina voimassa olevia tietosuojalakeja. Henkilötietojen käsittelyn periaatteemme saattavat muuttua toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen aika ajoin.

Tämä Tietosuojaseloste selittää yksityiskohtaisesti sen, millaisia henkilötietoja saatamme kerätä sinusta, kun olet tekemisissä kanssamme. Rasa Media on rekisterinpitäjä kaikkien meille toimittamiesi tai sinusta keräämiemme henkilötietojesi suhteen, mukaan luettuna tämän verkkosivuston yhteydessä kerättyjen henkilötietojen osalta.

Rekisterin nimi

Rasa Median markkinointi- ja asiakasrekisteri

 

Mitä tarkoituksia varten keräämme henkilötietoja?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyjä lainmukaisia tarkoituksia varten. Pääasiallisia henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

 

Palveluidemme tarjoaminen, sopimusten täyttäminen ja käyttäjähallinta. Käsittelemme henkilötietoja palveluidemme tarjoamiseksi, käyttäjien tunnistamiseksi ja käyttäjätunnusten hallinnoimiseksi sekä asiakassopimusten täyttämiseksi ja asiakkuuden hallinnointiin.

 

Markkinointi ja palvelun käytön seuranta. Käsittelemme henkilötietoja myös markkinoinnin, mukaan lukien suoramarkkinoinnin, toteuttamiseksi. Tämä voi tarkoittaa myös esimerkiksi henkilötietojen käsittelyä markkinoinnin ja sisältöjen kohdentamiseksi ja personoimiseksi.

 

Mediasisältötuotteiden kehittäminen. Saatamme käsitellä myös henkilötietoja sivustomme ja mediasisältötuotteidemme kehittämiseksi ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi.

 

Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen. Tietojasi saatetaan kerätä ja käsitellä myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen, kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.

 

Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä lähteistä?

Keräämme henkilötietoja pääasiassa asiakkailta ja käyttäjiltä itseltään palveluidemme ja sivuston käytön yhteydessä, esimerkiksi täyttämällä sähköisiä lomakkeita tai tilaamalla uutiskirjeitämme. Yhteystietoihin kuuluvat tällöin nimesi, sähköpostiosoitteesi, nimikkeesi ja mahdollisesti myös työnantaja- sekä paikkatieto.  

Potentiaalisia yritysasiakkaitamme koskevia henkilötietoja saatamme saada myös julkisista rekistereistä tai lähteistä, kuten LinkedInistä. Saatamme kerätä myös verkkosivustomme käyttöön liittyvää tietoa Google Analytics ja muiden vastaavien palveluiden avulla.

 

Keräämme ja käsittelemme pääasiassa vain asiakkaitamme ja sivustomme kävijöitä ja käyttäjiä koskevia henkilötietoja.

 

 

Millä perusteilla käsittelemme henkilötietoja?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelemme henkilötietoja sopimusten täyttämiseksi ja valmistelemiseksi erityisesti asiakkuuksien hoitoon liittyen. Käsittelemme henkilötietoja myös oikeutetun etumme perusteella, joita ovat erityisesti suoramarkkinoinnin toteuttaminen ja mediasisältöpalveluiden tarjoaminen. Joitakin henkilötietoja saatamme käsitellä suostumuksesi perusteella esimerkiksi uutiskirjeen lähettämistä varten. Saatamme käsitellä henkilötietoja myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

 

 

Tiedonjako muille osapuolille 

Voimme joutua luovuttamaan henkilötietoja vastauksena oikeudellisiin prosesseihin, kuten esimerkiksi vastauksena tuomioistuimen määräyksiin tai haasteisiin, muutoin vastauksena lainvalvontaviranomaisten pyyntöihin, tai mikäli uskomme olevan tarpeellista tutkia, estää tai suorittaa muita toimenpiteitä liittyen epäilemiimme lainvastaisiin toimiin, sekä siten kuin muutoin lain alla vaaditaan. Teemme näin kuitenkin vain niissä tilanteissa ja siinä laajuudessa, kuin laki vaatii tai sallii. 

Emme myy tai vuokraa mitään sinuun henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevaa tietoa kolmansille osapuolille (poislukien mahdolliset yritys- tai liiketoimintakauppatilanteet).

 

Kuinka kauan säilytämme tietojasi? 

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin se on tarpeellista sinulle tuottamamme palveluiden osalta, noudattaen kuitenkin lainsäädännönmukaisia velvoitteitamme. Tämän jälkeen henkilötietosi joko poistetaan tietoturvallisella tavalla tai anonymisoidaan, jotta tietoja voidaan käyttää analytiikkakäytössä. Voit pyytää lisätietoja tietojen säilytykseen liittyen ottamalla yhteyttä meihin käyttäen tässä Tietosuojaselosteessa annettuja yhteystietoja.

Pyrimme tarvittaessa myös päivittämään tietojasi. Tarpeeton tieto poistetaan.

 

Miten tietoja säilytetään ja suojataan?

Henkilötietoja säilytetään pääasiassa sähköisessä muodossa. Verkkosivustomme on globaalin hosting-palveluntarjoajan ylläpitämä. Palvelimet joilla tietoja säilytetään on suojattu alan yleisten standardien mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville. Pääsy henkilötietoihisi on rajattu ja suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 

Luovutetaanko henkilötietoja EU:n ulkopuolelle?

Siirrämme henkilötietojasi ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan niissä tapauksissa, joissa olemme todenneet asianmukaista tietoturvan tasoa noudatettavan siten, että käsiteltävien henkilötietojen luottamuksellisuus ja tietoturva on varmistettu tietosuojalainsäädäntömme edellyttämällä tasolla ja tavalla. Tätä varten käyttämämme toimenpiteet voivat sisältää EU:n mallisopimuslausekkeiden käytön, EU – US Privacy Shield –sertifioinnin tai sinun suostumuksesi. 

Voit pyytää lisätietoja käyttämistämme lainmukaisista siirtojen suojausmekanismeista ottamalla yhteyttä meihin tässä Tietosuojaselosteessa annettuja yhteystietoja käyttäen.

 

Oikeutesi liittyen meille toimittamiisi henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus:

vastustaa henkilötietojesi käsittelyä (mukaan lukien profilointi) tilanteissa, joissa käsittelymme perustuu oikeutettuihin etuihimme (tai kolmannen osapuolen oikeutettuihin etuihin) ja haluat vastustaa käsittelyä tällä perusteella koska koet sen vaikuttavan oikeuksiisi ja vapauksiisi. Voit tehdä tämän milloin tahansa ja lopetamme vastustamasi henkilötietojesi käsittelyn, ellei meillä ole osoittaa painavampaa perusteltuun etuumme perustuvaa syytä jatkaa kyseistä käsittelyä; 

saada pääsy henkilötietoihisi. Mikäli esität tällaisen pyynnön ja meillä on henkilötietojasi, olemme velvoitettuja toimittamaan sinulle tietoja näistä henkilötiedoista, mukaan luettuna niiden kuvaus sekä kopio kyseisistä henkilötiedoistasi ja syyt henkilötietojesi käsittelylle. Edellytämme sinulta henkilöllisyytesi todistamista ennen kuin annamme sinulle pääsyn henkilötietoihin. Pyyntöösi vastaamme laissa määritellyn ajan sisään;

pyytää henkilötietojesi siirtämistä. Toimitamme sinulle tai valitsemallesi kolmannelle osapuolelle henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa. Huomioi kuitenkin, että tämä oikeus koskee vain henkilötietojasi, jotka olet toimittanut meille ja vain mikäli käsittelemme henkilötietojasi suostumukseesi perustuen tai milloin olemme käyttäneet henkilötietojasi toteuttaaksemme kanssasi solmimamme sopimuksen;

pyytää henkilötietojesi poistoa. Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan tietosi, kun olet onnistuneesti vastustanut yllä kuvatulla tavalla henkilötietojesi käyttöä tai kun paikallinen lainsäädäntö meitä niin edellyttää tekemään. Huomioi kuitenkin, että voimme joutua säilyttämään joitain tietojasi lainsäädännöllisistä syistä tai oikeutettuun etuumme perustuen. Tällöin tiedotamme sinua asiasta;

pyytää henkilötietojesi korjausta tai päivitystä. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden saada säilyttämämme vajaat tai paikkansapitämättömät henkilötietosi korjattua; 

pyytää meitä rajoittamaan henkilötietosi käsittelyä tietyissä tilanteissa. Mikäli pyydät käsittelyn rajoitusta, voimme edelleen säilyttää henkilötietojasi mutta emme saa muutoin käsitellä niitä niin kauan kuin rajoitus on voimassa;

peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruutusta suoritetun henkilötietojesi käsittelymme laillisuuteen.

 

Miten voit toteuttaa oikeutesi?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hello@riikkatanner.com. Tarkastusoikeuden täyttämiseksi meidän tulee ensin kuitenkin tunnistaa sinut ja varmistaa henkilöllisyytesi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi lähettämällä kirjallisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

 

Vastuumme sivustollamme olevista linkeistä

Tämä Tietosuojaselosteemme soveltuu vain Rasa Median henkilötietojen keräykseen ja käyttöön. Sivustoltamme löytyy kuitenkin linkkejä toisille verkkosivustoille, mukaan lukien sosiaalisen median sivustoille kuten esimerkiksi Facebook, Twitter ja LinkedIn. Mikäli siirryt sivustoltamme löytyvien linkkien kautta muille sivustoille, sinun tulee käyttää kyseisiä sivustoja niiden omien käyttö- ja tietosuojaehtojen mukaisesti. Tämä Tietosuojaseloste ei kata tällaisten edellä mainittujen toimijoiden tietojen käyttöä. Emme ole vastuussa emmekä kontrolloi mitenkään kolmansien osapuolten sivustoilla tapahtuvaa tietojen keräystä. Emme myöskään ole vastuussa mistään tällaisilla sivustoilla luovuttamiesi henkilötietojesi tietoturvasta tai –suojasta.

Päivitykset

Tätä Tietosuojaselostetta saatetaan päivittää aika ajoin lainsäädännön, toimialan käytäntöjen tai muiden tietosuojakäytäntöjemme muutosten niin edellyttäessä. Viimeisimmän päivitysajankohdan löydät tämän sivun alusta. Mikäli et hyväksy kyseisiä päivityksiä, ole hyvä ja lopeta palvelujemme käyttö sekä henkilötietojesi antaminen meille. Suosittelemme tarkistamaan Tietosuojaselosteemme säännöllisesti mahdollisten päivitysten varalta. 

Yhteystietomme

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytäntöihimme liittyen tai haluat käyttää tässä Tietosuojaselosteessa kuvattuja oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä meihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hello@riikkatanner.com.  

bottom of page