top of page
  • Writer's pictureRiikka Tanner

Anna Salmi: Vastuullisuuskysymysten kanssa ollaan jo jatkoajalla

Vastuullisuus ja työntekijäkokemuksen priorisointi eivät ole ainoastaan eettisiä valintoja, vaan ne ovat strategisia päätöksiä, jotka johtavat parempaan asiakaskokemukseen, vahvempaan brändiin ja lopulta kestävään tulevaisuuteen.Anna Salmi, Postin henkilöstö-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Anna Salmi, Postin henkilöstö-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja

Näin ajattelee myös Postin henkilöstö-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Anna Salmi, jonka kanssa keskustelimme vastuullisen liiketoiminnan johtamisesta ja siihen linkittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä. Viimeiset kolme vuotta Postin brändiä luotsanneen Salmen työnkuva muuttui viime vuoden lopulla hänen ottaessaan vastuulleen Postin henkilöstöasiat. Samaan aikaan vastuu brändin johtamisesta siirtyi kollegalle.


Tavallaan brändin johtaminen jatkuu, mutta tällä kertaa uudesta näkökulmasta. Salmi ajattelee vahvasti, että brändi muodostuu työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuksen yhdistelmästä. Salmi näkeekin uuden roolinsa keskeisenä mahdollisuutena päästä työskentelemään työntekijäkokemuksen parissa Postin ihmisten kanssa ja sitä kautta edistämään Postin muutosmatkaa.   


Vastuullisuus ja brändin johtaminen ovat nykyisessä liike-elämässä keskeisiä teemoja, jotka kietoutuvat tiiviisti yhteen yrityksen menestyksen kannalta. Haastattelussa Salmi valottaa näkemystään siitä, miten nämä elementit muodostavat yrityksen ytimen ja miten ne vaikuttavat toisiinsa: “Brändi ei rajoitu pelkästään siihen, mitä yritys sanoo itsestään, vaan se on kaikkea sitä, miten yritys näyttäytyy ja tulee koetuksi ulkoisesti. Brändikokemus syntyy työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuksen summana. Työntekijöiden hyvinvointi ja kokemus työstään heijastuvat suoraan asiakaskohtaamisiin ja sitä kautta brändin kokonaiskuvaan”, Salmi painottaa.Isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä taklaamassa


Viimeiset vuodet ovat olleet jatkuvaa epävarmuutta, eikä vuosi 2024 tee tähän poikkeusta.

Jatkuva epävarmuus asettaa johtamiselle uudenlaisia haasteita ja vaatimuksia. Kuten Salmi kuvaa, tällaisessa ympäristössä johtamisessa korostuu kyky ratkoa lähiajan asioita ja haasteita, mutta samaan aikaan pitää pystyä rakentamaan tulevaisuuden kestävyyttä. Tämä vaatii taitavaa tasapainottelua päivittäisten haasteiden ja pitkäjänteisen strategian välillä. “Omassa roolissani näkisin, että ihmislähtöinen ajattelu ja työn murros on sitä, että huolehdimme siitä, että työn merkityksellisyys säilyy ja toisaalta siitä, että meillä on tarpeeksi työntekijöitä ja ihmisiä oikeissa rooleissa. Se tulee olemaan keskeistä”, Salmi nostaa. 


Tämän avulla voidaan varmistaa, että yritys ei ainoastaan selviydy nykyisestä epävarmuudesta, vaan myös rakentaa vahvaa perustaa tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen. 


Salmi ottaa esille tärkeän näkökulman, joka koskee Suomen talouselämää ja työvoiman tarvetta laajemmin. Suomi, kuten monet muut maat, kohtaa haasteen tulevan huoltosuhteen rakenteessa, mikä tarkoittaa, että yhteiskunnan kykyä ylläpitää palveluitaan ja taloudellista toimintaa haastetaan väestörakenteen muutosten myötä. Tämä haaste ei koske vain Postia, vaan on laajempi ongelma, joka vaikuttaa erityisesti palvelualoihin. 


"Väestörakenteemme ja huoltosuhteen haasteet edellyttävät, että jokainen työikäinen henkilö osallistuu työelämään, ja että parhaat osaajat löytävät tiensä oikeisiin tehtäviin. Tällä hetkellä tämä ei toteudu. Monet palvelualat tarvitsevat lisää työvoimaa, ja kansainväliset työntekijät ovat keskeisessä roolissa tämän tarpeen täyttämisessä. On olennaisen tärkeää, että lainsäädäntö tukee osaavien työnhakijoiden pääsyä markkinoille eikä luo esteitä, jotka saattavat hankaloittaa heidän rekrytoimistaan. Esimerkiksi pitkät ja monimutkaiset työlupaprosessit voivat estää potentiaalisten työntekijöiden pääsyn työelämään, mikä on vastoin yhteiskunnan ja yritysten etua", Salmi toteaa.


Salmi painottaakin suurten yritysten, kuten Postin, roolia kansainvälisten työntekijöiden kotiuttamisessa. Tällä hetkellä yritys työllistää lähes kaksikymmentätuhatta ihmistä, jotka edustavat yli 80 eri kansalaisuutta, mikä osoittaa monimuotoisen työyhteisön voiman ja merkityksen. Hän kannustaa kaikkia johtajia edistämään avoimen yhteiskunnan ja monimuotoisen työelämän arvoja, mikä on elintärkeää yritysten ja koko yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta.


Nyt työelämään astuvat sukupolvet odottavat enemmän


"Kuluneen vuoden aikana vastuullisuus, kestävä kehitys ja kiertotalous ovat nousseet entistä tärkeämmiksi teemoiksi liike-elämässä. Vaikka näistä aiheista puhutaan yhä enemmän, konkreettisten tekojen ja tarvittavan vauhdin osalta olemme vielä jäljessä. Vastuullisuuteen liittyvien toimien tulee olla merkittävästi kattavampia ja niiden täytäntöönpanossa on saatava aikaan lisää nopeutta”, Salmi painottaa.


Hän korostaa ymmärrystä siitä, että vastuu kestävistä toimista ei voi jäädä pelkästään kuluttajien tai poliittisten päättäjien harteille. ”Me elämme maapallolla jo ikään kuin jatkoajalla, ja siksi nämä teemat tulisi olla kaikkien johtajien, niin yritysten kuin yhteiskunnallisten toimijoiden, keskeisellä agendalla. Kestävän kehityksen edistäminen on yhteinen yhteiskunnallinen haaste, johon tarvitaan kaikkien osapuolten panosta.”


Erityisesti Suomessa johtajien agendalla korostuu tällä hetkellä sosiaalisen vastuun kysymykset. Tähän liittyy monimuotoisuuden konkreettisen edistämisen lisäksi laajemmat ihmisoikeuskysymykset ja toimitusketjujen eettisyys. Tämän päivän johtajilta odotetaan kykyä tunnistaa ja edistää näitä aspekteja, jotta voimme rakentaa kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa."


Vastuullisuuden teema on yhä enemmän linkittynyt brändin rakentumiseen ja viestintään. Yritysten on oltava läpinäkyviä ja pystyttävä todistamaan väitteidensä paikkansapitävyys. Pelkät kauniit sanat eivät enää riitä; tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä ja todisteita niiden toteutumisesta. Nuoret sukupolvet ovat tässä suhteessa vaativampia ja tiedostavampia, ja he varmistavat, että vastuullisuus nousee yritysten agendalle, jos se ei ole siellä jo.


Salmi kohtaa tämän työssään päivittäin: “Kun haastattelen uusia työntekijöitä, suurin osa heistä haluaa keskustella yrityksen vastuullisuusagendasta ja esittää tarkentavia kysymyksiä siitä. Tämä on selvästi yksi syy siihen, miksi he valitsevat työskennellä meidän kanssamme. Tämä osoittaa, että kasvamassa on sukupolvi, joka ei ainoastaan välitä omasta osuudestaan, vaan myös kantaa huolta koko maapallosta."


Salmi korostaa aitouden ja rohkeuden merkitystä muutosta ohjaavina tekijöinä. ”Ne varmistavat, että kyse ei ole pelkästään ulkoisen viestinnän tai markkinointiviestinnän toimista, vaan ennen kaikkea sisäisestä lunastuksesta. Mitä ikinä pyrimmekin ulospäin viestimään, sen on ensin toteuduttava sisäisesti."


Tästä esimerkkinä on Postin “Välitämme” -kampanja, joka tuli ulos viime keväänä ja sai jälleen aikaan somessa pienen myrskyn. Sen taustat ulottuvat kuitenkin paljon pidemmälle, kuin mitä julkisuuteen näkyy, Salmi kertoo. Kuuntele haastattelu kuullaksesi koko tarina 🎧


Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.

 Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page