top of page
  • Writer's pictureRiikka Tanner

Timo Lappi: Ikuinen haastajan rooli on tietoinen valinta

Fondia Off the Record on Johdon agendalla –podcastin ja Fondian yhteistuotanto. Sarja yhdistää johtamisen ja liikejuridiikan ajankohtaiset ilmiöt sekä mielenkiintoiset vieraat.Olenko valmis jättämään taakseni vakaan uran vakiintuneessa asianajotoimistossa? Tämä kysymys pyöri kasvuyrittäjäksi ryhtymistä harkinneen Timo Lapin mielessä, kun hän pohti yhtä elämänsä suurimmista päätöksistä. Hän tiesi, että kyseessä ei ollut mikä tahansa päätös, vaan sellainen, joka tulisi vaikuttamaan paitsi häneen itseensä, myös hänen kolmeen poikaansa. Tulevaisuudessa hän haluaisi kertoa heille ylpeänä urastaan, mutta minkälaisen tarinan hän voisi kertoa? Kertoisiko hän tarinaa siitä, miten päätyi yhdeksi neljästäkymmenestä partnerista Suomen vanhimmassa asianajotoimistossa vai olisiko hän mukana luomassa jotain täysin uutta tarinaa? Mielessä kyti halu luoda jotain uutta ja merkityksellistä. Tämä tunne oli niin vahva, että se sai lopulta hyppäämään pää edellä yrittäjyyden syvään päätyyn.


Muutos oli radikaali. Lappi jätti taakseen oman työhuoneen, sihteerin, kokeneet kollegat ja tutun työympäristön siirtyäkseen Fondialle, jossa kaikki oli uutta. Siellä odotti läppärit, muutama innokas työtoveri ja epävarmuus siitä, alkaisiko syntymään tulosta vai ei. Hän kuvailee kokemusta mielenkiintoiseksi ja vaativaksi, mutta samalla omalla tavallaan puhdistavaksi. Se oli tilaisuus tutkia itseään ja omia rajojaan, kysymys siitä, oliko hän valmis hyppäämään tuntemattomaan ja ottamaan riskin. Ja vaikka päässä liikkui monenlaisia ajatuksia, Lappi päätti ottaa haasteen vastaan.


Tavoitteena rohkeus uudistua ja uudistaa


Fondian lähtökohtana oli uudistaa lakipalvelujen tarjoamista. Perustajilla oli alusta asti visio: hyödyntämällä digitaalisia työkaluja ja poikkeamalla perinteisistä räätälöidyistä palveluista, joissa projektit joka kerta aloitetaan alusta, toimintaa voitaisiin tehostaa merkittävästi. Tavoitteena oli tarjota palveluita edullisemmin, mikä avaisi ovet uudelle yritysasiakassegmentille, joka oli aiemmin vältellyt lakipalvelujen käyttöä niiden kustannusten vuoksi. “Emme pyrkineet kilpailemaan vakiintuneiden lakitoimistojen kanssa, vaan tavoitteenamme oli ennemminkin palvella 'long tail of demand' -segmenttiä, missä pienemmät yritykset voivat hyötyä edullisemmista hinnoista”, Lappi kertaa Fondian alkumatkaa.


Kun nyt katsoo taaksepäin Fondian lähes 20-vuotista historiaa ja sen strategiaa, nousee esiin kolme selkeää teemaa, jotka ovat ohjanneet yrityksen kehitystä alusta alkaen: “Alusta asti tavoitteenamme on ollut rohkeus uudistua”, Lappi kertoo. "Rohkean uudistamisen myötä teimme päätöksen olla hakeutumatta asianajajaliiton jäseneksi, mikä on ollut perinteinen tapa toimia lakipalvelualalla. Halusimme toimia modernisti ja asiakaslähtöisesti, mikä avasi meille uusia mahdollisuuksia toimia joustavammin ja tehokkaammin.”


"Toisena keskeisenä strategian kulmakivenä on ollut halu yhdistää ulkoisen asiantuntijan ja itse palkatun, oman juristin parhaat puolet. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme ja työntekijöillemme parasta mahdollista palvelua, ottamalla oppia molempien maailmoista. Halusimme luoda työympäristön, jossa lakimiehet voivat aidosti ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja toimia sen mukaisesti. Yhdistämällä sisäisen juristin ja ulkoisen konsultin parhaat puolet, olemme onnistuneet luomaan ainutlaatuisen arvolupauksen sekä asiakkaillemme että omille työntekijöillemme. Sisäinen juristi tuntee liiketoiminnan ja ymmärtää, missä kohdissa sopimuksista kannattaa neuvotella. Toisaalta ulkoinen konsultti tuo mukanaan laajan asiantuntemuksen ja erityisosaamisen, mikä on välttämätöntä nykypäivän monimutkaistuneessa ja kansainvälistyneessä liiketoimintaympäristössä."


"Kolmantena, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, tavoitteenamme on ollut luoda paras mahdollinen työpaikka. Jos ajatellaan asiantuntijapalveluyritystä, niin normaaleina aikoina kasvun suurin pullonkaula on hyvien ihmisten saaminen omaan tiimiin. Mikä olisi parempi tapa sellaisessa tilanteessa luoda kilpailuetua kuin luoda hyvä työpaikka? Haluamme tarjota työntekijöillemme mahdollisuuden työskennellä tiiviisti asiakkaiden kanssa ja rakentaa pitkäkestoisia asiakassuhteita. Monet meidän työntekijöistämme ovat tulleet meille perinteisistä asianajotoimistoista, hakeutuen työympäristöön, joka tarjoaa enemmän kuin lyhyitä projektisopimuksia. Toisaalta, ne, jotka ovat tulleet meille yritysjuristin tehtävistä, ovat löytäneet meiltä laajemman ammatillisen yhteisön ja mahdollisuuksia kehittää osaamistaan."


Ikuinen haastajan rooli on tietoinen valinta


"Ensiksi he sivuuttavat sinut, sitten he nauravat sinulle, seuraavaksi he taistelevat sinua vastaan - ja lopulta voitat," Lappi kuvailee Fondian matkaa perinteisen toimialan haastajana ja toteaa heidän olevan edelleen vahvasti sillä polulla. “Aikaa on ollut treenata 20 vuotta, mutta koemme edelleen olevamme haastajia. Olemme suurin Asianajajaliiton ulkopuolella toimiva toimija ja ainut listattu lakipalveluiden tarjoaja Pohjois-Euroopassa, joten haastajan rooli on meille tuttu.”


Tämä erottaa Fondian monista alan toimijoista. Päätös olla perinteisesti organisoitumaton yritys syntyi jo varhain. Fondialla ei haluttu seurata vanhaa mallia, jossa edetään hierarkisesti kohti partneriutta. Sen sijaan haluttiin luoda uudenlainen yhteisö, joka tarjoaisi sekä työntekijöilleen että asiakkailleen parasta. Listautuminen pörssiin oli suunnitelmissa mukana alusta asti. Vuonna 2016 ajatusta lähdettiin viemään aktiivisesti eteenpäin ja vuotta myöhemmin Fondia listautui First North listalle. Listautuminen ei ollut pelkkä strateginen liike, vaan on myös vahvistanut yrityksen uskottavuutta ja luotettavuutta.


Työelämän murros ravistelee myös liikejuridiikkaa


Nykyisessä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä myös liikejuridiikan toimiala on murroksessa. Pohdittaessa Fondian näkökulmaa, Lappi nostaa esiin muutaman keskeisen teeman.


Työelämän murros: Useat tutkimukset osoittavat, että työelämä on murroksessa. Se irtoaa perinteisistä rakenteista, kuten sidonnaisuudesta tiettyyn työaikaan, fyysiseen työpaikkaan ja jopa itse työsuhteeseen. COVID-19 pandemian aikana olemme konkreettisesti nähneet, kuinka työt siirtyivät etäyhteyksien varaan, ja monet yritykset joutuvat nyt pohtimaan, kuinka sopeutua tähän muutokseen pysyvästi. Ajatustyön mittaaminen perinteisillä menetelmillä, kuten minuuteissa tai tunneissa, ei enää vastaa nykytodellisuutta.


Aika- ja paikkariippumaton työ: Työn suorittaminen ajasta ja paikasta riippumatta on muuttumassa normiksi, ja yritysten – mukaan lukien lakipalvelualan yritysten – on pystyttävä mukautumaan kehitykseen. Asiantuntijapalveluyritysten on oltava valmiita vastaamaan tähän muutokseen ja mahdollistettava työntekijöilleen joustavuus sekä työajassa että -paikassa.


Freelancer-ilmiön kasvu: Työsuhteen käsitteen muuttuessa uskon, että myös juridiikan alalla tullaan näkemään freelancer-ilmiön voimistuminen. Esimerkiksi lääkärit toimivat yhä useammin itsenäisinä ammatinharjoittajina ja ohjelmistokehittäjät freelancer-pohjaisesti. Miksei siis juristit voisi seurata tätä trendiä tulevaisuudessa?


Teknologian murros: Jos ensimmäinen muutosta ajava tekijä on työelämän murros, on teknologia toinen merkittävä muutosvoima. Nykypäivänä on käytännössä mahdotonta toteuttaa podcastia mainitsematta generatiivista tekoälyä ja ChatGPT:tä. Muun muassa Yhdysvalloissa on solmittu suuria alliansseja lakipalveluita tarjoavien yritysten ja tekoälytoimijoiden välillä, mikä enteilee ammattikentän merkittävää muutosta.


Kun katsoo liikejuridiikan toimialan tulevaisuutta, on selvää, että joustavuus, sopeutumiskyky ja rohkea uudistuminen ovat jatkossakin avainasemassa menestykselle.


Kuuntele koko jakso SoundCloudissa tai omalla suosikkialustallasi 🎧


 

Fondia ratkaisee yritysten lakitarpeet yhdistämällä sisäisten lakiosastojen ja asianajomaailman palveluiden parhaat puolet. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 24,6 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 180 työntekijää.
Comments


 Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page