top of page
  • Writer's pictureRiikka Tanner

Youssef Zad: Luova tuho hakee vauhtia inflaatiosta, korkeista koroista ja kiristyvästä regulaatiosta
Yksi tämän vuoden Johdon agendalla -raportin haastateltavista oli Startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad. Miltä vuosi 2024 näyttää startup-yritysten silmin?


"Vuonna 2024 suomalaiset startup-yritykset kohtaavat edelleen merkittäviä haasteita rahoituksen saatavuudessa. Viime vuosina rahoitusmarkkinat ovat kokeneet muutoksia, jotka ovat tehneet sijoittajista aiempaa varovaisempia. Tämä varovaisuus näkyy selvästi siinä, mihin ja millaisin ehdoin sijoittajat ovat valmiita sijoittamaan", Zad kuvailee kiristynyttä rahoitusmarkkinaa.


"Usein startupit toimivat mallilla, jossa ne hyväksyvät aluksi merkittäviäkin tappioita kasvattaessaan yritystä, tehdessään tutkimusta ja investoidessaan liiketoimintaansa. Perinteisesti nämä investoinnit on rahoitettu pääasiassa sijoittajien varoin. Nyt kuitenkin sijoittajien harkinta ja varovaisuus investointikohteiden suhteen on kasvanut, mikä heijastuu rahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin. Sijoittajat ovat entistä tarkempia arvioidessaan yritysten valuaatioita ja sitä, kuinka paljon rahaa he ovat valmiita sijoittamaan."


"Tämän seurauksena uusien yritysten on yhä vaikeampi saada rahoitusta. Rahoitusmarkkinoiden nykytilanteessa yritysten on kiinnitettävä enemmän huomiota kannattavuuteensa ja pyrittävä saavuttamaan se nopeammin, mikä saattaa johtaa maltillisempaan ja harkitumpaan kasvuun. Tämä taloudellisen tilanteen muutos johtuu osittain korkotason noususta, mikä on ensimmäistä kertaa pitkään aikaan vaikuttanut merkittävästi startup-ekosysteemiin." 


Toiseksi keskeiseksi startup-yritysten kasvunäkymiin vaikuttavaksi teemaksi Zad nostaa työmarkkinoiden muuttuneen dynamiikan: "Nykyisessä taloustilanteessa monet kasvuyritykset ovat siirtyneet hitaampaan palkkaustahtiin. Kun talous elpyy, yritykset todennäköisesti rekrytoivat nopeasti uutta henkilöstöä, hyödyntäen markkinoilla nyt vapaana olevaa talenttia. Etenkin ne yritykset, jotka ovat joutuneet tekemään irtisanomisia, tarjoavat tällä hetkellä laadukkaiden ammattilaisten reservin muille markkinoille. Näin ollen startupeilla on mahdollisuus hyödyntää tilaisuus rekrytoida alansa parhaat osaajat. Taloushaasteiden keskellä vahvat yritykset erottuvat edukseen. Ne eivät ainoastaan selviä vaikeista ajoista, vaan kykenevät hyödyntämään tilanteen, kun kilpailijat ehkä horjuvat. Luovan tuhon mekanismi mahdollistaa pääoman ja talenttien vapautumisen markkinoille." 


"Yksi yllättävimmistä havainnoista vuoden 2024 Johdon agendalla -raportilla on, että vaikka osaajapula on usein keskustelun aiheena, se ei noussut korkealle prioriteettilistalla tuoreessa kyselyssä. Startup-yritykset kuitenkin nostavat esiin toistuvasti, että osaajapula on yrityksille yksi suurimmista kasvun esteistä. Toisin kuin yleisessä mediakeskustelussa, kyselytutkimuksessa osaajapula ei noussut yhtä voimakkaasti esille. Tämä herättää kysymyksen siitä, ovatko startup-yhteisöön kuuluvat yritykset jollain tavalla erilaisia verrattuna laajempaan yrityskenttään. Onko mahdollista, että heidän kokemuksensa ja haasteensa ovat erilaisia?" Startup-yhteisön ääni korostaa tarvetta houkutella ja säilyttää osaavia työntekijöitä Suomessa, mikä on olennainen tekijä heidän kasvunsa kannalta. Tämä korostaa osaajapulan kriittistä roolia ei vain yksittäisissä yrityksissä, vaan koko startup-ekosysteemissä.


Kiristyvä regulaatio haastaa innovaatioiden kaupallistamista


Myös regulaatioympäristö on kiristymässä selkeästi, mikä tuli selkeästi esiin Johdon agendalla -kyselyn avoimissa vastauksissa. Se, että EU:n sisäinen regulaatio on melko kireää ja pelätään ehkä sitä, että tappaako se liiketoiminnan joillain toimialoilla. "Haaste on usein se, että startupit ja monet kasvuyritykset luovat sellaista teknologiaa, että olemassa oleva regulaatio puuttuu tai lupien saaminen kestää luvattoman pitkään. Esimerkiksi uudenlaisen ruokateknologian osalta, jossa ruoka tuotetaan innovatiivisilla menetelmillä, myyntiluvan saaminen voi kestää jopa 3–5 vuotta. Vertailun vuoksi Singaporessa vastaava prosessi saattaa kestää vain vuoden", Zad kuvaa startup-yritysten kohtaamia regulaatiohaasteita.  


Tämä asettaa suomalaiset startupit ja tutkimuslaitokset haasteelliseen asemaan. Jos markkinoille pääsyä hidastavat pitkät lupaprosessit, yritykset saattavat siirtää toimintaansa maihin, joissa kaupallistaminen on nopeampaa. Tämä ei ole toivottavaa Euroopan näkökulmasta, sillä menetämme potentiaaliset innovaatiot ja niiden mukanaan tuoman taloudellisen hyödyn. Entä jos kiristyvä EU-regulaatio johtaisi todella merkittävään innovaation ja luovuuden laskuun alueen yrityksissä? Uhkakuva on todellinen. Miten tämä vaikuttaisi Euroopan kilpailukykyyn maailmanmarkkinoilla, ja mitä strategioita voidaan käyttää tämän negatiivisen vaikutuksen minimoimiseksi? Toisaalta jos EU:n onnistuisi uudistamaan regulaatiotaan ja keventämään byrokratiaa siten, että se tukisi merkittävästi teknologista innovaatiota ja yrittäjyyttä, se voisi muuttaa Euroopan asemaa globaalissa kilpailussa innovaatioista, ja tuoda uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille.Suomen kilpailukyvyn palauttaminen vaatii strategista ajattelua


Zad uskoo, että loppuvuodesta 2024 Euroopan ja maailman talous lähtee maltilliseen kasvuun. On kuitenkin kokonaan toinen kysymys, miten Suomi tässä kasvussa pärjää. Vuoden 2008 talouskriisin jälkeen Suomen talous ei ole ollut vahvassa iskussa, vaan on alisuoriutunut monilla mittareilla. Syitä tähän alisuoriutumiseen on useita, mutta Zadin mukaan tärkeintä on tunnistaa, että merkittävää kasvupyrähdystä, joka korjaisi tilanteen, ei ole toistaiseksi näkyvissä. 


Suomi voi kuitenkin löytää tasapainoa ja kasvua uusien strategioiden kautta. "Esimerkiksi Suomen kilpailukyky voi vahvistua, jos matalampien palkkojen ja kustannusrakenteen myötä tuotantoa siirrettäisiin maahan. Tämä voi olla yksi mahdollinen keino parantaa Suomen taloudellista tilannetta ja lisätä kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla", Zad maalailee. Tämä vaatii kuitenkin strategista suunnittelua ja tehokkaita toimenpiteitä niin yritysten kuin valtion taholta. Investointien houkutteleminen Suomeen ja innovatiivisten alojen tukeminen voivat olla avainasemassa maamme talouden elvyttämisessä ja kasvun vauhdittamisessa.


Kuuntele koko haastattelu artikkelin lopusta tai oman suosikki podcast-sovelluksesi kautta 🎧 Mitkä muut teemat ja ilmiöt nousevat johdon agendalle 2024? Lataa raportti ja tutustu tämän vuoden muutosvoimiin.


Comments


 Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page