top of page
  • Writer's pictureRiikka Tanner

Inka Mero: Maailma muutetaan yksi yritys kerrallaan

Mitä saadaan kun sekoitetaan tiede, teknologia, yrittäjät ja pääoma? Ainakin yhden podcast jakson verran äärettömän kiehtovaa kuunneltavaa.


Johdon agendalla podcastin kolmannessa jaksossa vieraana on pitkän linjan kasvuyrittäjä ja sijoittaja Inka Mero, joka on syväteknologiaan sijoittavan Voima Venturesin perustaja ja toimitusjohtaja. Samalla hän on ainoa aikaisen vaiheen kasvuyhtiöihin sijoittavan pääomayhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Pohjoismaissa, joka on nainen.


Siitä, miksi tällä on merkitystä, lisää vähän myöhemmin.


Eri kellotaajuudet kohtaavat viimein


Siinä, missä perinteisissä yrityksissä hypetetään uusia trendejä tai johtamisen ilmiöitä, startupeissa usein eletään näitä ilmiöitä todeksi, ja välillä tuntuukin, että kellotaajuus näiden kahden maailman välillä on hyvin erilainen.


Entä tiede sitten? Monella tapaa tiedemaailmassakin eletään murrosvaihetta. Tutkimuslaitoksista ja labroista nousee yhä useammin tutkijoita, jotka näkevät yrittäjyyden merkityksellisenä ja mahdollisuutena muuttaa maailmaa.


Megatrendeistä esimerkiksi ilmastonmuutos, kestävä kehitys ja resurssien riittävyys ja väestön vanheneminen tuovat mukanaan sen kokoluokan haasteita, että ilman merkittäviä teknologisia läpimurtoja tai riittävää rahoitusta näitä haasteita ei tulla ratkaisemaan. Tiede ja yritykset yhdistyvät nyt uudella tavalla ja kuten Inka toteaa, ”pidemmällä aikavälillä tutkimuslaitosten ja yliopistojen funktio onkin myös merkittävästi tuottaa arvoa tähän meidän innovaatioekosysteemiin.” Odotukset ja toiveet isojen globaalien ongelmien ratkaisemisesta kääntävät katseet nyt tiedeyhteisöön ja syväteknologiaan.


Voima Ventures on syväteknologiaan sijoittava pääomasijoitusyhtiö, jolla on yksinkertainen missio. ”Meidän tarkoitus on ratkoa näitä isoja globaaleja ongelmia yhdistämällä tiede, yrittäjyys ja osaava pääoma”, Inka taustoittaa. Yhtä paljon kuin tarvitaan teknologista kyvykkyyttä ja resursseja innovaatioihin, tarvitaan myös eri toimijoiden yhteistyötä. Tänä päivänä innovaatiot syntyvät ekosysteemeissä, ei yritysten R&D osastoilla.Viime vuosina on nähty korporaatioissa koko ajan kasvavaa kiinnostusta tehdä yhteistyötä startupien kanssa. Yhä useammin taustalla vaikuttaa megatrendidraivereiden lisäksi se, että institutionaaliset sijoittajat pörssilistattujen yhtiöiden takana kysyvät, mitä yhtiö tekee kestävän kehityksen eteen, mikä on tässä suhteessa yrityksen innovatiivinen kilpailuetu ja strategia sen saavuttamiseksi seuraavien vuosien aikana? Sijoittajien odotukset toimivat tehokkaana vipuna startup yhteistyölle.


Johda innovaatiotoimintaa kuten pääomasijoitusrahastoa


Sen lisäksi, että vakiintuneet yritykset voivat oppia paljon startupeilta, ne voisivat ottaa joitakin oppeja myös pääomasijoitusyhtiöiltä. Ison yrityksen innovaatioportfoliota pitäisi johtaa kuin mitä tahansa sijoitusrahastoa.


Deal flown eli ideoiden määrien pitää olla todella isoja, ja jonkinlaisen kuvan antaa se, että esimerkiksi Voima Ventures läpikäy vuosittain tuhansia ideoita, joista hautomossa kypsymässä on koko ajan pari sataa konseptia ja joista ehkä 6-7 päätyy varsinaisesti portfolioon.


”Isonkin talon pitää pystyä luomaan kulttuuri missä syntyy paljon näitä ideoita ja konsepteja ja sitten taas toisaalta malli missä ideat eivät tule ainoastaan talon sisältä vaan myös yrityksen ulkopuolelta pystytään ammentamaan pieniä innovaatiopalasia tai luomaan konsepteja yhteisissä ekosysteemeissä ja sitten niiden ideoiden joukosta pitää pystyä todella tehokkaalla prosessilla ja nopeilla ketterillä kokeiluilla löytämään sitä evidenssiä mihin kannattaa sijoittaa tai nopeasti tappaa ne ideat jotka ei lennä.”


Tämä erottaa usein isot yritykset ja startupit. Luova tuho on isoissa yrityksissä vaikeaa kun taas startupeille se on ihan normaalia. ”Jos se sun idea ei lennä niin se ei lennä, sitä ei pysty tekohengittämään.” Inka jatkaa.


Innovaatiot ja varsinkin markkinoita disruptoivat ideat eivät synny satunnaisista päähänpistoista. Innovaatiotoiminta vaatii prosessin, resurssit ja kyvykkyydet, jotta se voi kantaa. Kerran vuodessa Slushissa piipahtaminen ei vielä kanna käytäntöön asti. Usein se vaatii kaikilta hyppäämistä myös oman mukavuusalueen ulkopuolelle.


Nosta yksi nainen viikossa


Mutta on pääomasijoittajalla oma, henkilökohtainenkin missio. Saada lisää kyvykkäitä naisia pääomasijoitusmaailmaan. Globaalisti koko venture toimiala on kooltaan useita satoja miljardeja ja siitä kokonaispääomasta vain 1 % on naisten hallinnoimaa pääomaa. Konservatiiviset sijoittajat hakevat aiempaa track recordia ja jonkinlaista korrelaatiota aiempiin menestyneisiin tiimeihin.


”Naisena ei vain ole mahdollista näyttää samalta kuin ne aiemmat menestyneet tiimit, ne kun on miehistä koostuvia tiimejä.”


Epäsuhta on yhtä suuri muualla Pohjoismaissa. Vain noin 2 % pohjoismaisien pääomasijoittajien ja bisnesenkeleiden sijoituskohteiden yritysten perustajista tai toimitusjohtajista on naisia.


”Itselläni on sellainen filosofia että tehdään tämä niin kuin yks juttu kerrallaan eli auta yksi nainen viikossa urallaan eteenpäin. Meillähän naisten haasteena on se et me harvemmin tehdään sellaista toisen jeesaamista tai verkottaudutaan. Kyllä tällaiset hyvä veli verkostot on pakko saada myös naisten kontekstissa toimimaan. Itse pyrin sparraamaan nuoria naisopiskelijoita, naisyrittäjiä ja naissijoittajia, ja auttamaan heitä eteenpäin, mutta pyritään myös tottakai vaikuttamaan diversiteettitilanteeseen myös meidän omissa salkkuyhtiöissä.”


”Otetaan omistajuutta, sparrataan ja mentoroidaan, ollaan roolimalleina. Tuetaan systemaattisesti, sillä sitä tarvitaan edelleen lisää.” Inka sanoittaa toiveensa kaikille johtajille ja toimii samalla itse upeana roolimallina nuorille naisyrittäjille, sijoittajille ja teknologia-urallaan eteenpäin pyrkiville.
Johdon agendalla kantaa ottavat johtajat ja asiantuntijat ovat omien alojensa suunnannäyttäjiä ja edelläkävijöitä, heitä yhdistää sekä rohkeus, että ennakkoluulottomuus sekä kyky haastaa muiden ajatusten lisäksi myös omaa ajatteluaan. Uusimmat trendit ja ilmiöt löydät Johdon agendalla LinkedIn -sivulta ja Twitteristä.
Comments


 Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page