top of page
  • Writer's pictureRiikka Tanner

Mikael Rautanen: Itseohjautuvassa organisaatiossa vallitsee kurinalainen anarkia
Inderesin toimitusjohtaja Mikael Rautanen kiinnitti huomioni jo pari vuotta sitten puhuessaan yhteisöstä twitter -keskustelussa: ”Meillä ei puhuta palvelunkäyttäjistä tai edes asiakkaista, vaan meillä kaikki ovat osa samaa yhteisöä.”


Pari vuotta sitten yhteisöt tuntuivat nousevan kaikkialla ja moni yritys oli kiinnostunut oman yhteisön rakentamisesta asiakaslojaliteetin kasvattamiseksi. Aika monella yhteisön rakentaminen jäi kuitenkin facebook -ryhmän tasolle. Vain muutama yritys on onnistunut rakentamaan yhteisöstä itselleen merkittävän kilpailuetutekijän. Inderes on näistä yksi.


”Inderesin liiketoimintamallin perusta on toimia alustana pörssiyhtiön ja sijoittajayhteisön välillä. Koko liiketoimintamalli perustuu sijoittayhteisön luottamukseen, ilman luottamusta ei ole asiakkaita, niitä pörssiyhtiöitä, joten tästä lähtee se ajattelu, että Inderesillä yhteisö on kaiken keskiössä ja tulee aina ensimmäisenä.”


Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti palvelun kehittämiseen ja puolustavat somessa, jos osuu huonompi analyysipäivä kohdalle. Miten tällainen asiakkaiden sitoutuminen saadaan aikaan?

”Ihmiset pitää kohdata heille sopivissa kanavissa, oli se sitten digitaalista tai fyysistä kohtaamista. Ollaan myös systemaattisesti lähestytty yhteisön jäseniä henkilöinä, ei yrityksenä. Tehty asioita omalla tavalla. Ollaan myös poikkeuksellisen avoimia, rehellisiä ja läpinäkyviä. Strategiaa ja tulevaisuuden suuntaa myöten kaikki jaetaan yhteisön kesken.


”Tosi pitkään saatiin toimia tällä markkinalla yksin ennen kuin tuli muita toimijoita tai yhtään kilpailua mutta ymmärrettiin, että siinä vaiheessa, kun kilpailua tulee niin kilpailua ei käydä niistä pörssiyhtiöasiakkaista vaan kilpailu käydään niistä sijoittajista. Se, jolla on vahvin luottamus sijoittajayhteisössä ja vahvimmat jakelukanavat sijoittajayhteisöön, voittaa pitkässä juoksussa.”


Harrastusprojektista pörssiyhtiöksi


Inderes on perustettu 12 vuotta sitten intohimosta ja rakkaudesta lajiin eli osakesijoittamiseen ja osakkeiden tutkimiseen. Muutaman kaveruksen kanssa opintojen ohessa lähteneestä harrastusprojektista muotoutui parin startup vuoden jälkeen alustaliiketoimintamalli, joka nojaa pörssianalyysiin ja erilaisiin ratkaisuihin sijoittajaviestinnän tarpeisiin. Flik -yritysoston jälkeen yrityksellä on nyt noin 75 työntekijää, 150 pörssiyhtiötä asiakkaana ja sijoittajayhteisössään yli 64 000 aktiivista jäsentä. Lokakuussa Inderes toteutti suunnatun listautumisannin ja sai samalla 10 000 yhteisöomistajaa lisää.


Mitä nämä tyypit oikein tekevät eri tavalla?


Rautanen kuvailee sitä, miten he muuttivat perinteisen liiketoimintamallin päälaelleen: ”Osakeanalyysi ja finanssitoimiala on historiassa rakentunut palvelemaan sitä yhtä prosenttia, sitä pyramidin huippua, koska siellä on kaikki varallisuus, niin siellä on myös bisnes. Sitä myöten myös kaikki tietopalvelut kuten osakeanalyysi on muodostunut palvelemaan sitä yhtä prosenttia eli osakeanalyysi on historiassa ollut isojen sijoittajien ja isojen yhtiöiden yksinoikeus.”


”Me tulimme ja käänsimme sen ansaintamallin ylösalaisin ja tuotiin ne palvelut 100 % saataville, kaikille yhtiöille, kaikille sijoittajille. Tämä muutos on mahdollista sen takia että on olemassa digitaaliset kanavat, joiden kautta se pystytään tekemään skaalautuvasti.”


”Kymmenen vuotta sitten meitä ei pidetty edes häirikkönä vaan pidettiin ennemminkin ihan markkinapelleinä mutta toimintamalli on lopulta osoittanut, että edes finanssialan on turha taistella tuulimyllyjä vastaan. Maailma menee läpinäkyvämpään suuntaan, missä tieto demokratisoituu ja siilot särkyvät. Voit tehdä valinnan jäädä puolustamaan vanhaa tai päättää ajaa itse sitä trendiä eteenpäin. Me olemme tehneet sinänsä selkeän valinnan.” Rautanen toteaa.


Yhteisön rakentamista kulttuuri edellä


Kulttuuri ohjaa yksilöiden käyttäytymistä ja toimintaa. Yhä suurempi osa johtamisesta on vaikuttamista ja tavoitteita kohti vievän toiminnan tukemista. Jonkinlaisen koodiston itseohjautuvat yhteisötkin tarvitsevat tuekseen.


Inderes on yksi niitä harvoja firmoja Suomessa, jotka noudattavat Teal -organisaatiomallin oppeja. Niitäkään ei noudateta orjallisesti vaan mallista on poimittu olennaiset ja itselle parhaiten sopivat asiat omaan organisaatioon. Organisaation johtamismalli on itseohjautuva, mikä saa monet kuvittelemaan että yrityksessä vallitsee koko ajan kaaos. Kun Rautasta kuuntelee, välittyy täysin erilainen kuva. Hän puhuu kurinalaisuudesta, systemaattisuudesta ja prosesseista, jotka mahdollistavat koko itseohjautuvan mallin olemassaolon. Parhaiten johtamismallia voikin kuvailla sanoilla kurinalainen anarkia, Rautanen sanoo.


Puheissa vilahtelevat myös muut 2010-luvulla suosituiksi tulleet ismit ja opit Gary Vaynerchukista lähtien. Erilaisia malleja on testattu ahkerasti ja toimivimmat skaalattu käytäntöön.

Osakeanalyysin lisäksi yrityksessä suhtaudutaan intohimoisesti toiseenkin asiaan, nimittäin yrityskulttuuriin. Pelisäännöt on kodifioitu kulttuurikäsikirjaan ja firman ikuisuustavoitteet tuotu myös virallisiin pörssitavoitteisiin.


”Me tuotiin samoja tavoitteita kuin meidän kulttuurikäsikirjassa on, myös meidän virallisiin pörssitavoitteisiin. Kerroimme, että tässä on nämä meidän taloudelliset tavoitteet ja sen jälkeen tulee meidän ikuisuustavoitteet; ollaan aina mieluummin pieni ja erinomainen kuin suuri ja keskinkertainen firma, ei jousteta arvoista ja kolmantena, autetaan meidän ihmisiä kasvamaan yksilöinä ja ammattilaisina.” Rautanen sanoo ja jatkaa:


”Nämä ei muuten ole mitään helppoja tavoitteita, näen että nämä on niitä kaikista vaikeimpia tavoitteita, mutta jos me näissä onnistutaan niin meidän on paljon helpompi saavuttaa myös meidän kovat, liiketoiminnalliset kasvu- ja kannattavuustavoitteet.”


Organisaatioissa nostetaan jatkuvasti strategisina tavoitteina esiin sellaisia teemoja kuin asiakaskeskeisyys, työntekijäkokemus, innovaatiokulttuuri, itseohjautuvuus, jatkuvasti oppiva organisaatio, diversiteetti, vastuullisuus.. tavoite itsessään ei kuitenkaan vielä aikaansaa toimintaa.


On eri asia puhua strategisista tavoitteista kuin elää niitä todeksi


On eri asia sanoa strategiassa, että saavuttaaksemme tavoitteen X meidän tulee vahvistaa jatkuvaa oppimista ja kokeilukulttuuria sen sijaan, että todettaisiin, että me olemme jatkuvasti oppiva ja uutta kokeileva organisaatio ja elää se todeksi pienin teoin joka päivä.


”Yleensähän ne arvot ja missiot on vähän sellaista markkinahöttöä, mutta me olemme näiden kanssa tosissamme. On ollut hienoa seurata yhteisön reaktioita, jotka tuntuvat arvostavan sitä, että aiomme pitää linjastamme kiinni.”


”Tämä näkyy siinä, että emme hae sijoittajia, vaan haluamme tietynlaisia omistajia, jotka jakavat sen saman arvopohjan ja saman vision siitä miten bisnestä pitää tehdä. On ihan täysin fine ettei kaikki jaa samaa bisnesfilosofiaa ja sitä miten me ajatellaan. Emme me ole tässä mitään ideologiaa tyrkyttämässä vaan me rakennamme meidän juttua ja sitten osa diggaa siitä ja osa on kriittisiä. Näin se pitää mennäkin.


Yhteisö oli listautumishankkeessakin kaiken ytimessä. Listautumisanti oli suunnattu vain yhteisön jäsenille.


Rautanen visioi firman tulevaisuutta ja heittää ilmaan kiinnostavan ajatuksen: ”Joku voisi ajatella, että mennään vähän siihen suuntaan että me ei olla enää firma, jolla on kilpailuetuna oma yhteisö vaan itse asiassa Inderes on yhteisö, jolla on oma firma.”


Siinä on sitä uudenlaista ajattelua, jota yritysmaailma tarvitsee 🎧

Johdon agendalla kantaa ottavat johtajat ja asiantuntijat ovat omien alojensa suunnannäyttäjiä ja edelläkävijöitä, heitä yhdistää sekä rohkeus, että ennakkoluulottomuus sekä kyky haastaa muiden ajatusten lisäksi myös omaa ajatteluaan. Uusimmat trendit ja ilmiöt löydät Johdon agendalla LinkedIn -sivulta ja Twitteristä.
Comments


 Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page