top of page
  • Writer's pictureRiikka Tanner

Sari Kola: Korvaako purpose yrityksen vision ja mission?
Innovaatiotohtori, vapaa konsultti ja hallitusammattilainen Sari Kola on viimeisen parin vuoden ajan tutkinut yrityskulttuurin merkitystä Turun yliopistossa yhdessä tutkijakollega Ulla Koivukosken kanssa.


Building Sustainable Success with People: The framework of Caring Corporate Culture -tutkimus julkaistaan akateemisessa julkaisussa tänä syksynä mutta minulla oli suuri ilo perehtyä tutkimuksen tuloksiin jo ennalta ja haastatella Sari Kolaa Johdon agendalla -podcastiin. Välittävän yrityskulttuurin ytimestä nimittäin löytyy vahvasti merkityksellisyys eli purpose, mikä oli myös vuoden 2020 Johdon agendalla trendiraportin vuoden ykkösteema.


Kolalla on henkilökohtainen kokemus aiheesta. Pitkään isoissa korporaatioissa työskennelleenä, yritysten visioita ja missioita viilanneena hän on omakohtaisesti kokenut sen, kuinka irrallisiksi visiot ja missiot yleensä jäävät.


Tämä tuore tutkimus vahvistaa sitä näkemystä, että yritysten visioita ja missioita ei ymmärretä, eikä niistä osata kertoa ulkopuolisille.


Vain noin joka viides tiesi suunnilleen mikä yrityksen missio on ja vain häkellyttävät 2 % osasi kertoa yrityksen visiosta. Tämä sai tutkijankin kysymään, mihin visioita ja missioita enää tarvitaan – ja pohtimaan sitä, löytyisikö tilalle jotain yksinkertaisempaa, jotain merkityksellisempää mihin ihmisten olisi helppo kiinnittyä?


Vastaus löytyi merkityksellisyydestä.


Mistä merkityksellisyyden kokemus syntyy?


Tutkimuksesta nousi esiin selkeästi kolme teemaa, jotka lisäävät merkityksellisyyden kokemusta yrityksissä eli ihmiset, menestyvä liiketoiminta ja yhteiskunta- ja ympäristövastuullisuus, jotka kiteytyvät sanoihin people, profit & planet.


”Kun me tarkastelimme sitä, mistä ihmiset puhuvat kun he puhuvat niistä asioista mitkä heille ovat tärkeitä ja miksi he ovat sitoutuneita niihin yrityksiin joissa he työskentelevät niin siellä nousi esille kolme keskeistä teemaa. Ensimmäinen, suurimmalla osalla tärkein asia oli ihmiset (people) ja siinä people kontekstissa puhuttiin aika paljon asiakkaista, työntekijöistä ja ekosysteemikumppaneista.”

Toisekseen, vastuullisuuden näkökulmasta se, että yrityksen liiketoiminta on pitkällä tähtäimellä kannattavaa, on vastuullista ja se omalta osaltaan luo turvallisuuden tunnetta. Halutaan olla töissä menestyvissä yrityksissä – varmasti osaksi koska menestyvät yritykset voivat investoida asiakaskokemukseen ja työntekijätyytyväisyyteen ja houkuttelevat parhaita kumppaneita, joiden kanssa on kiva tehdä töitä mutta sitten se kolmas elementti eli planet edustaa laajempaa yhteiskunnallista ja ympäristövaikutusta. Yllättävää kyllä, se nousi esille kautta linjan.”


Entä tarvitaanko visiota ja missiota enää?


”Sen mitä kyseenalaistan on että kuinka monta päällekkäistä konseptia kannattaa kommunikoida henkilöstölle? Uskoisin että jos merkitys voidaan kommunikoida selkeästi ja niin että kaikki sen muistavat ja sen alle pystytään luomaan jokaiselle henkilökohtaisesti inspiroivat tavoitteet, jotka linkittyvät merkitykseen, niin sillä on varmasti erittäin positiivisia vaikutuksia tekemiseen – koska se yksinkertaistaa asioita.”


”Olemassa olon tarkoitusta tarvitaan, joten se ja siihen liittyvät tavoitteet kannattaa määritellä joka tapauksessa. Se että kutsutaanko niitä sitten purposeksi, missioksi tai visioksi, sen jättäisin jokaisen johtajan päätettäväksi.”

Johdon agendalla kantaa ottavat johtajat ja asiantuntijat ovat omien alojensa suunnannäyttäjiä ja edelläkävijöitä, heitä yhdistää sekä rohkeus, että ennakkoluulottomuus sekä kyky haastaa muiden ajatusten lisäksi myös omaa ajatteluaan. Uusimmat trendit ja ilmiöt löydät Johdon agendalla LinkedIn -sivulta ja Twitteristä.


Comments


 Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page