top of page
  • Writer's pictureRiikka Tanner

Turkka Kuusisto: Joskus yrityksen uudistuminen vaatii paluuta sen juurille

Ikonisen Postin muutosmatkassa ollaan siirtymässä uuteen vaiheeseen, mitä on edeltänyt perusteellinen työ Postin olemassaolon tarkoituksen ja strategian kirkastamisen ja arvojen uudelleenmäärittelyn parissa.
Postin läpikäymä transformaatio on varmasti kokoluokaltaan yksi suurimpia muutosmatkoja Suomessa. Miltä tuntuu johtaa yhtä Suomen näkyvimmistä muutoksista? Miten rohkeus, innovatiivisuus ja ketteryys istuvat tulevaisuuden Postin liiketoimintaan ja mitä se organisaatiolta vaatii? Näistä asioista kanssani on keskustelemassa Postin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.

Postin muutosmatka alkoi käytännössä yli 10 vuotta sitten finanssikriisin jälkeen kun kirjeliiketoiminta lähti kiihdyttämään laskusuuntaan ja alkoi haastaa yhtiön tulevaisuutta ja sitä näkymää, mihin yhtiö on matkalla.

“Edelliset kymmenen vuotta olivat yhtiölle tietynlaista etsikkoaikaa ja välillä portfolio myös laajeni kun haettiin ideoita sieltä ja täältä, mutta haluaisin nähdä viimeiset 12-18 kuukautta sen muutoksen seuraavana vaiheena – viime vuosi oli meille käännekohta, joka selkeästi osoitti meille sen, että meidän strategia ja olemassaolon tarkoitus pitää jälleen kerran siirtää ajassa tulevaisuuteen. Posti on lähes 400 vuotta vanha instituutio ja meidän tehtävänä on ollut kuljettaa sekä vastaanottajalleen, että lähettäjälleen tärkeitä asioita ja nyt se jälleen kerran muuttaa muotoaan. Se missä se tarkoitti aiemmin kirjeitä, ottaa nyt pakettien ja materiaalivirtojen muodon, muutos mikä kiihtyi entisestään pandemiavuonna.” Kuusisto avaa muutosmatkan taustoja.

Postin oli pysähdyttävä ja pohdittava uudelleen perustavanlaatuisia kysymyksiä.


“Viime vuosi oli meille perinpohjainen tulevaisuuden suunnittelun, olemassaolon tarkoituksen kirkastamisen, strategian määrittelyn ja jopa arvopohjan päivittämisen ajanjakso, joiden avulla siirrymme selkeästi muutosmatkamme seuraavaan vaiheeseen.”


“Pysähdyimme miettimään sitä, missä liiketoiminnassa Postin kuuluu olla ja mitä me olemme tehneet aiemmin ja mitä me osaamme tai missä arvoketjuissa meidän pitäisi toimia. Sitä ajatuspolkua kun mentiin syvemmälle niin tulimme sen ison “Miksi?” kysymyksen äärelle, että miksi Posti ja meidän palvelut ja postilaiset ovat olemassa? Mitä me olemme vuosikymmenten ja vuosisatojen saatossa tehneet?”


“Sitä kautta löysimme purpose driven strategian, jonka ympärillä tehtiin monta viikkoa tai jopa kuukausiakin töitä ja kun se tarkoitus alkoi kirkastua, oli helpompi myöskin tehdä strategisia valintoja liittyen niihin painopisteisiin, mihin haluamme jatkossa keskittyä.”


“Se työ antoi meille myös luontevan sillan keskustella työntekijöiden kanssa työyhteisön arvopohjasta. Teimme todella laajan osallistavan työn, mihin noin 1000 postilaista kahdeksasta eri maasta osallistui ja mistä saatiin paljon palautetta ja herätteitä siihen, miten arvopohja pitäisi nähdä. Kaikki kulminoitui siihen, että Postille määriteltiin johtamisen periaatteet, että miten Postissa meidän tulisi toimia ja johtaa sekä meidän ihmisiä, että kyvykkyyksiä. Tämä kuukausien mittainen työ lähti liikkeelle kuitenkin olennaisesta, eli olemassaolon tarkoituksesta.” Kuusisto summaa muutoksen käynnistymistä.

Jaksossa käymme avoimesti keskustelua Postin muutosmatkasta, niin vaikeista hetkistä kuin oivalluksista ja opeista matkan varrella. Puhumme muun muassa siitä

  • Millaisin eväin Posti vie eteenpäin muutosta nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä?

  • Mikä merkitys muutoksen ajamisessa on johtoryhmällä, entä hallituksella? Miten vastuuta on jaettu?

  • Kuinka paljon kulttuurinmuutoksessa on kyse ihmisistä, kuinka paljon teknologiasta tai kyvystä johtaa muutosta?

  • Mihin erityisesti kannattaa investoida muutoksen läpiviemistä tai toimeenpanoa silmälläpitäen?
Johdon agendalla kantaa ottavat johtajat ja asiantuntijat ovat omien alojensa suunnannäyttäjiä ja edelläkävijöitä, heitä yhdistää sekä rohkeus, että ennakkoluulottomuus sekä kyky haastaa muiden ajatusten lisäksi myös omaa ajatteluaan. Uusimmat trendit ja ilmiöt löydät Johdon agendalla LinkedIn -sivulta ja Twitteristä.Comentarios


 Tilaa Johdon agendalla uutiskirje

Kiitos tilauksesta!

bottom of page